Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Počas policajnej akcie hľadali drogy

Minulú stredu vykonali policajti na vybraných školách v Stropkove a
v Giraltovciach preventívno-bezpečnostnú akciu „Čisté školy –
drogy“. Od pol desiatej do desiatej ráno kontrolovali žiakov dvoch tried
9. ročníka v ZŠ na Konštantínovej ulici, od pol jedenástej do
jedenástej študentov Strednej súkromnej odbornej školy v Giraltovciach.
Policajti za prítomnosti pedagógov a riaditeľov jednotlivých škôl
skontrolovali 68 žiakov a priestory spoločných WC a šatní.

„Pri kontrole školských tašiek kontrolovaných žiakov a
študentov uvedených tried nebola zistená prítomnosť drog, resp. iných
omamných, návykových a psychotropných látok. Počas policajnej akcie
vykonali 9 žiaci dychovú skúšku na zistenie požitia alkoholických
nápojov s negatívnym výsledkom. Policajná akcia bola vykonaná za
nepretržitej prítomnosti riaditeľov uvedených škôl a nimi určených
pedagógov, ktorí súhlasili s vykonaním predmetnej policajnej akcie. Počas
preventívno-bezpečnostnej akcie neboli zistené prejavy extrémizmu a rasovej
neznášanlivosti, ani iné porušenia právnych predpisov, resp. iné
protiprávne konanie. Neboli zaznamenané žiadne rušivé
momenty,“
zhodnotil priebeh akcie zástupca hovorkyne KR PZ
Prešov Daniel Džobanik. Akcie tohto druhu nie sú na školách novinkou,
prebiehali už aj v predošlých rokoch. Riaditeľka ZŠ na Konštantínovej
ulici Tatiana Spišáková si myslí, že majú svoj zmysel a môžu na žiakov
preventívne vplývať. „Hoci sa problematike drog, alkoholu a
iných omamných látok intenzívne venujeme, pre žiakov organizujeme rôzne
besedy, prednášky, myslím si, že takéto policajné akcie majú svoj
význam. Pri podobných preventívno-bezpečnostných akciách si dospievajúci
človek oveľa intenzívnejšie uvedomí následky svojho eventuálneho
protiprávneho konania. Nielen pre žiakov, ale aj pre nás, pedagógov, to bola
úplne nová skúsenosť.“

Podľa našich informácií sa hneď na druhý deň, vo štvrtok, konala
preventívno-bezpečnostná akcia „Čisté školy – drogy“ aj na Strednej
odbornej škole elektrotechnickej v Stropkove. Ani tam policajti nenašli
u študentov žiadne drogy a nezistili ani jeden prípad požitia alkoholu.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter