Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Počas Dňa otvorených dverí požehnal deti s mentálnym postihnutím otec Mikuláš

obrazekV čase adventu
zorganizovali v Dome detí Božieho milosrdenstva Deň otvorených dverí.
V priestoroch tohto zariadenia prebiehala prezentácia činnosti detí
s mentálnym a kombinovaným postihnutím. Návštevníci si mohli prezrieť
výstavku výrobkov, ktoré klienti DDBM vlastnoručne vyrobili, v krátkom
kultúrnom programe predviedli aj svoj divadelný, spevácky či tanečný
talent. Pre všetkých, ktorí v tento deň domček navštívili, bolo
pripravené aj pohostenie a malý darček v podobe vianočného pozdravu.

„Je to milé stretnutie a sme radi, že sme mohli pre deti
pripraviť aj nejaké to prekvapenie v podobe mikulášskych balíčkov. Už
len pohľad na tie deti, na ich vlastnú tvorbu či vystúpenia, je veľmi
obohacujúci. Deň otvorených dverí je výbornou príležitosťou spoznať,
ako to v takom zariadení vlastne funguje. Od detí s mentálnym postihnutím
sa máme čo učiť aj my, zdraví,“
povedal Stanislav Čečko.
Krásne gesto urobili žiaci zo ZŠ na Konštantínovej ulici. Pod vedením pani
učiteľky Solejovej zorganizovali v škole zbierku a za vyzbierané peniaze
nakúpili mikulášske darčeky pre mentálne postihnuté deti. Okrem toho si
pre ne pripravili aj krátky kultúrny program. Do DDBM zavítal aj otec
Mikuláš Tressa, predstavený Kláštora redemptoristov. „Na Dni
otvorených dverí som bol už minulého roku a musím povedať, že som si Dom
detí Božieho milosrdenstva veľmi obľúbil. To, čo je tu krásne, sú tieto
deti, ktoré zo seba dávajú všetko. V týchto deťoch vidím Boha a Deň
otvorených dverí vnímam ako príležitosť na stretnutie s Bohom. Svojimi
vystúpeniami, prezentáciou svojich prác, svojou radosťou, tu deti vlastne
už vytvorili Vianoce, pretože práve tu sa rodí ten malý Ježiško. Pozývam
všetkých ľudí, aby tu prišli nielen vtedy, keď je Deň otvorených dverí,
ale v hociktorý deň v roku. Lebo práve v kontakte s týmito deťmi
stretávajú Boha,“
vyzýva. Veľkým zážitkom pre malých
klientov bola spoločná modlitba a požehnanie od otca Mikuláša. Snáď
každý, kto tento deň využil na stretnutie s obyvateľmi domčeka,
odchádzal dobre naladený, plný pozitívnych pocitov. Z detí sálala
radosť, nadšenie, pohostinnosť sa dala krájať. Úlohy hostiteľa sa
bravúrne zhostil Jožko Šak, ktorý návštevníkov vítal so širokým
úsmevom na perách a všetkých naokolo núkal skvelými koláčmi, kávou či
čajom. A ako hodnotí priebeh akcie riaditeľka DDBM Anna Čurilová?
„Ako po minulé roky, aj teraz sme chceli pre verejnosť otvoriť
dvere nášho domčeka, aby sa ľudia prišli pozrieť, ako to u nás funguje.
Zároveň sa naši klienti chceli predstaviť v krátkych vystúpeniach,
ukázať, čo všetko dokážu. Nacvičili si divadielko, prvky
z muzikoterapie, ľudový tanček. Prišli k nám návštevy z obvodného
úradu, únie žien, mestského úradu, úrad práce, ale aj žiaci
stropkovských škôl. Im všetkým by som sa chcela poďakovať aj za
mikulášske darčeky, ktoré deťom doniesli. Deň otvorených dverí hodnotím
ako veľmi vydarený.“

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter