Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Pobyt zahraničných účastníkov projektu CHANTICA na Slovensku vyvrcholil galaprogramom v Brusnici

V dňoch 13. – 19. novembra hostilo občianske združenie Stropek
účastníkov projektu CHANTICA 2008, ktorý je zameraný na kultúru, históriu
a prírodu v súčasnom umení. Do Stropkova zavítali mladí ľudia
z Anglicka, Škótska, Grécka a Slovinska. Cieľom spomínaného projektu je
priblížiť mladým ľuďom z rôznych kútoch Európy cez hudbu, drámu,
módu, úžitkové umenie a všetky tradičné zručnosti, kultúrne a
prírodné bohatstvo jednotlivých národov a odovzdávanie tohto bohatstva
ostatným mladým Európanom. Práve rok 2008 bol vyhlásený za európsky rok
medzikultúrneho dialógu.

„Projekt CHANTICA je 24-mesačný projekt a je do neho
zapojených 5 organizácií zo 4 štátov. Všetci spoluorganizátori sú
vcelku mimo stredu diania Európy a ich cieľom je podporiť regionálny rozvoj
a dať príležitosť mnohým mladým ľuďom cestovať, spoznávať európsku
kultúru a umenie, uvedomovať si jej bohatstvo a rôznorodosť, nadviazať
kontakt s mladými ľuďmi a spoločne tvoriť umenie,“

približuje nosnú ideu projektu vedúca OZ Stropek Anna Knežová a pokračuje:
„Doposiaľ sa uskutočnili tri stretnutia. Prvé plenárne
stretnutie bolo pred rokom v Stropkove, v máji tohto roku sa v Postojnej
v Slovinsku uskutočnilo sedemdňové pracovno-kultúrne stretnutie a v júli
tohto roka naši mladí ľudia navštívili aj ďalšieho partnera na západnom
pobreží škótskej vysočiny v Auchindrain. Tu sa konalo ďalšie
sedemdňové stretnutie. Na Slovensku sme našich partnerov privítali aj teraz
v novembri, v máji budúceho roka navštívime Grécko a v júli Anglicko.
Záverečné propagačné stretnutie celého projektu bude pravdepodobne opäť
na Slovensku.“
Účastníci projektu mali v Stropkove viac ako
nabitý program. Prvý pracovný deň sa začal návštevou Kežmarku. V tomto
históriou presiaknutom mestečku sa nachádza Združená umelecká škola, kde
sa mladí talentovaní študenti učia vyrábať tradičné umelecké výrobky
s použitím dobových materiálov. Práve s touto školou má OZ Stropek
veľmi dobrú spoluprácu. Pri príležitosti Dňa študentstva previedli
kežmarskí hostitelia medzinárodnú návštevu po priestoroch školy a pozvali
ju na kultúrny program, v rámci ktorého sa prezentovali svojimi prácami a
úspechmi. V programe, ktorého súčasťou bola aj módna prehliadka,
vystúpil folklórny súbor Maguráčik. V popoludňajších hodinách si
účastníci projektu prezreli starobylý Kežmarok. Po návrate do Stropkova
vzácnych hostí privítal v Brusnici starosta obce Ján Šafranko a poslanci
obecného zastupiteľstva. Po zápise do pamätnej knihy zahraniční
návštevníci ochutnali tradičné jedlá, ktoré im pripravila pani
Šafranková, prezreli si aj jednotlivé tvorivé dielne a malú výstavu
ľudovej tvorivosti. Druhý pracovný deň (sobota) sa začal prezentáciou
Slovenska, v ktorej sa prelínala história, národopis, kultúra a príroda
s typickým a jedinečným bohatstvom regiónu. Hosťujúca krajina ponúkala
tvorivé dielne zamerané na šperkárstvo ( lektor Anna Hrabková),
vyrezávanie tekvíc a tekvičiek (lektor Daňo Soóš), paličkovanie čipiek
(lektor Marta Kavalcová), maľovanie na plátno (lektor Anežka Madzinová),
výroba masiek a práca so šúpolím (lektor Jana Mihaličová), príprava
odevov s využitím dobových látok, čipiek a výšiviek (lektor Mária
Klebanová), práca s drevom a výroba a pokrývanie striešok šindľom
(lektor Ambróz Flešár), varenie tradičných jedál (lektor Margita
Šafranková a Jaroslav Krajkovič), škola ľudového tanca (lektor Matej
Knežo). Aj na tretí pracovný a zároveň sviatočný deň pripravilo OZ
Stropek pre zahraničných hostí zaujímavý program. Naplánovali prehliadku
dreveného kostolíka v Potokoch spojenú s možnosťou byť účastníkom
staroslovienskej liturgie v cerkvi. V popoludňajších hodinách čakala na
účastníkov projektu v reštaurácii Delta príprava slovenských jedál
typických pre náš región. Hostí prišiel pozdraviť aj poslanec NR SR
Mikuláš Krajkovič, ktorý priblížil symboliku 17. novembra spred 19 rokov
a poukázal na skutočnosť, že práve pád železnej opony umožnil bližšie
zomknutie národov Európy. Prípravu tradičných jedál spríjemňovali tóny
ľudovej hudby. Majiteľ reštaurácie Jaro Krajkovič v rázovitom kroji
pripravoval tatarčené pirohy, mačanku, lokše a kysnuté koláče. Hostia si
vyskúšali aj mútenie masla v zbušku, vaľkanie cesta z pohánkovej múky,
prípravu plniek na pirohy či vykrajovanie a lepenie cesta. Na programe bola aj
príprava lokší a ukážka prípravy kysnutého cesta na makovníky a
orechovníky. Čas varenia a pečenia si hostia spestrili návštevou priestorov
knižnice, kde ich s výstavou Rozhovory s matériou oboznámila vedúca MsK
Ľudmila Antošová. Svoj obdiv k autorovi Daňovi Soóšovi vyjadrili zápisom
do pamätnej knihy. Do Delty zavítala aj folklórna skupina Haburčanka
z Habury, ktorá cudzincom predstavila staré zimné ľudové zvyky –
priadky a páranie peria. Veľký úspech mala aj ochutnávka jedál umocnená
vystúpením spevákov ľudových piesní. Nasledovala škola tanca, ktorú
viedli členovia miestneho folklórneho súboru Stropkovčan. Okrem slovenských
tancov sa učili aj škótske a grécke, ktoré Slovákom predviedli
zahraniční hostia. Počas celého večera sa o dobrú náladu staralo aj
známe spevácke duo Štefan Vasilenko a Milan Blicha so svojim
harmonikárom.
V pondelok boli na programe workshopy a príprava záverečnej prehliadky
tvorivej práce.
Záverečný pracovný deň, ktorý pripadol na 18. november, začal prípravou
na prezentáciu krajín a predstavovanie práce v tvorivých dielňach.
V podvečer sa za prítomnosti riaditeľky Podduklianskeho osvetového
strediska vo Svidníku Márie Pajzinkovej, riaditeľa Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny v Stropkove, starostu obce Brusnica, Breznica, Krišľovce,
poslancov OcÚ v Brusnici a ostatných domácich a zahraničných hostí začal
v sále kultúrneho domu v Brusnici záverečný galaprogram. Všetkých
prítomných privítal starosta obce Ján Šafranko, ktorý vyjadril obdiv
členom tvorivých skupín a potešenie, že práve jeho obec ožila mladými
ľuďmi a okolitá príroda poskytla množstvo rôznorodého materiálu pre
prácu. Po ňom sa už slova ujala vedúca OZ Stropek Anna Knežová, ktorá
celý galaprogram moderovala. Na pódium postupne prichádzali vedúci
zahraničných skupín, ktorých domáci vítali starým slovanským zvykom –
chlebom a soľou. Členovia každej skupiny na oplátku zavesili na brusnický
strom priateľstva, ktorý bol dielom mladých Brusničanov, symbolický dar
v podobe stužky s poďakovaním. Prezentáciu Anglicka a agentúry GRAMPUS
sprevádzala anglická hudba a typický regionálny tanec – kazačok, ktorý
u publika zožal veľký úspech. Škóti predstavili ženskú obdobu
národného odevu kilt, ktorý pozostáva z jedného kusa látky. Poďakovali
za pohostinnosť a úprimnosť, s ktorou sa v Brusnici stretávali na každom
kroku. Prezentácia Slovincov začala tónmi ľudovej hudby v podaní
harmonikárov slovinskej skupiny a pokračovala prehliadkou dvoch národných
tradičných krojov, v ktorých sa prelínali farby spájajúce Slovinsko a
Slovensko – biela, modrá, červená.
Gréci predstavili svoju organizáciu za sprievodu clivých gréckych melódií.
Nosnou myšlienkou vzniku gréckej organizácie bol rovnaký prístup ku
vzdelávaniu pre všetkých. Prezentáciu krajiny dopĺňala prehliadka
kostýmov pochádzajúcich z najväčšieho gréckeho ostrova Kréta. Keďže
Gréci boli na Slovensku po prvýkrát, netajili nadšenie z nádherných
slovenských ľudí a z fantastického pocitu z našej krajiny. Po
predstavení jednotlivých krajín a organizácií sa slova ujal šéf celého
projektu – Angličan Martin Clark. Pripomenul hlavnú myšlienku projektu
CHANTICA: „Aby starší odovzdávali svoje zručnosti mladým a
mladí aby sa chceli naučiť a uchovávať tradície predkov.“

Pán Clark otvoril módnu prehliadku a osobne predstavil každý model.
Šikovnosť a fantáziu mladých ľudí oceňovalo publikum búrlivým aplauzom.
Martin Clark vyzdvihol najmä kreativitu a talent jednotlivých skupín. Kladne
zhodnotil spoluprácu so slovenskými ľuďmi, pretože pomáhali dosiahnuť čo
najlepší výsledok. Nadchla ho priateľská atmosféra medzi mládežou a
skonštatoval, že preňho bolo potešením navštíviť Slovensko. Poďakoval
za veľmi milé privítanie a nezabudnuteľnú atmosféru. Záver
medzinárodného podujatia bol v réžii Slovenska a OZ Stropek. Folklórny
súbor Stropkovčan spevom, tancom a hovoreným slovom priblížili ľudové
zvyky regiónu v pásme pod názvom V kúdeľnej chyži a speváci ľudových
piesní rozospievali a roztancovali spolu s hosťami celú brusnickú sálu.
„Aj touto cestou sa chcem poďakovať spoluorganizátorom tohto
projektu, konkrétne Obecnému úradu v Brusnici a všetkým mladým ľuďom
z tejto obce, ktorí sa bezprostredne dokázali zapojiť do mnohých aktivít,
ktoré sme organizovali. Takýmto srdečným a bezprostredným spôsobom
dokázali zviditeľniť svoju dedinu, slovenskú kultúru, ale aj sami
seba,“
netajila nadšenie a vďačnosť šéfka OZ Stropek Anna
Knežová.

obrazek obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter