Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Po stopách Ježiša Krista a sv. Pavla

Svätá Zem – zem zasľúbená. Krajina, ktorú treba vidieť a poznať,
duchovné miesto, ktoré zanecháva zážitok na celý život. Aj viac ako
tristo pútnikov z košickej arcidiecézy sa vydalo v dňoch 4. až
11. marca 2009 do tejto krajiny, aby ju bližšie poznalo. Za sprostredkovanie
možnosti púte a úžasnú starostlivosť počas celého pobytu v Izraeli
patrí vďaka dekanovi farnosti Stropkov Mgr. Jánovi Švecovi – Bilému.

Cesta bola plná očakávaní. V lietadle z Košíc do Tel Avivu sme možno
boli obostretí obavou, či sa nestretneme s nepredvídanými udalosťami,
nedajbože teroristami, o ktorých sme počúvali z masovokomunikačných
prostriedkov. Bezpečnosť pútnikov však zaručuje izraelská vláda. To
môžeme potvrdiť na základe vlastných skúseností. Počas celého pobytu
sme cítili bezpečnosť, o ktorú sa stará izraelská armáda. Všeobecná
kriminalita v Izraeli je podstatne nižšia než u nás, vreckové krádeže
či lúpeže sú takmer výnimočným javom. Izrael je krásna krajina,
s rozdielnou prírodou, keď porovnáme juh a sever tejto krajiny. Je to
krajina, kde je veľmi veľa biblických miest a pamiatok, miest po ktorých
pred dvetisíc rokmi kráčal Ježiš Kristus. Tento štát je strediskom
viacerých vierovyznaní: židovského, moslimského, kresťanského a
bahaia.
Našim domovom sa na 5 dní stalo mesto Betlehem a hotel s rovnomenným
názvom Betlehem. Dva dni sme strávili v Nazarete. Mesto Betlehem je plné
kontrastov. Na jednej strane neporiadok, na druhej strane prekrásne okrasné
záhradky. V meste vidieť rozsiahlu rekonštrukciu ulíc, novú výstavbu
hotelov, obchodov a úpravu verejného priestranstva. Naše kroky hneď prvý
deň pobytu viedli do baziliky Narodenia Pána. Tento chrám pripomína pevnosť
a je najstarším kostolom v Izraeli. Je to aj chrám pokory, ktorú naznačuje
iba 120 cm vysoký vchod, do ktorého treba vojsť zohnutý. Izrael je to aj
Galilea – tu prežil Ježiš veľa času a tu sa odohrávala väčšina
príbehov z jeho života, ako to poznáme z Nového zákona. Navštívili sme
aj pobrežie Genezaretského jazera, na brehu ktorého sme si pochutnali na
Petrovej rybe. Tento druh ryby údajne prežil od čias Petra.
Izrael je to Jeruzalem, kde Ježiš prežil posledné dni, dni plné utrpenia
až po smrť. Sú to miesta – Getsemanská záhrada, Olivová hora, Golgota,
Bazilika Božieho hrobu. Je to aj vrch Sion s Bazilikou Zosnutia Panny Márie.
Musím dodať, že Izrael treba navštíviť, spoznať, pochopiť.
Prajem všetkým, aby mohli raz túto krajinu navštíviť, pretože tu sa ozaj
nebesia spájajú so zemou. Okrem nových poznatkov, ktoré pri tejto návšteve
každý získa, zostane vo mne trvalý duchovný rozmer. To chcem dopriať
každému človeku.
Verím, že tak ako ja, aj ostatní pútnici návštevou Izraela sú duchovne
obohatení, posilnení, a oddanosť spolu s obetavosťou, ktorá sa vytvorila
medzi členmi našej skupiny zanechala v každom hlboké brázdy.
Pútnička tl.

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter