Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Po rokoch sa možno dočkáme aj kina

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-02/08-kino-01.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Mesto Stropkov a gmina
Korczyna z Poľska boli úspešné v projekte cezhraničnej spolupráce oboch
samospráv pod názvom „Stretnutie kultúr Karpatského pohoria“. Podaný
bol ešte v roku 2010 a vďaka nemu sa môžu Stropkovčania tešiť na
kompletnú rekonštrukciu kultúrneho strediska. Mesto Stropkov je vedúcim
partnerom tohto projektu.</p>

<p><strong><em>„Jeho gro tvorí kompletná rekonštrukcia Domu kultúry.
V rámci nej prebehne vnútorná rekonštrukcia divadelnej sály – výmena
elektroinštalácie, vzduchotechniky, javiska, oprava strechy, zateplenie
budovy, výmena okien a dverí a nákup zariadenia. Okrem toho sa tu už
v marci uskutoční úvodná konferencia k projektu za účasti zástupcov
oboch samospráv, miestnych tvorcov a animátorov kultúry pracujúcich
v oblasti tvorby projektov,“</em></strong> priblížil prednosta MsÚ Michal
Polák. Projekt je v celkovej hodnote 958 615,80 eur. Mesto Stropkov získa
z tohto balíka 701 329,80 eur, poľský partner 257 286 eur.
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov predstavuje 35 066,49 eur. Aktuálny
rozpočet s touto čiastkou neráta, preto bude potrebná jeho úprava. Na
modernizáciu strediska je vyčlenených takmer 600 tisíc eur, zo zvyšných
peňazí bude v meste zriadená poľsko-slovenská galéria amatérskeho
maliarstva, rezbárstva a ľudovej tvorivosti, na jarmoku budú na Poľskom dni
predstavení poľskí umelci rôznych foriem kultúry a vydané budú aj
propagačné materiály k projektu. Podľa M. Poláka mesto uvažuje aj nad
zakúpením premietacej techniky s potrebným príslušenstvom do divadelnej
sály. Ak sa zámer podarí, Stropkovčania by sa po dlhých rokoch mohli
dočkať funkčného kina. Všetky práce i plánované aktivity budú
ukončené do konca tohto roka.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““
title=“Interiér i exteriér budovy prejde rozsiahlou rekonštrukciou“
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-02/08-kino-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-02/08-kino-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter