Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Po prázdninách ukončia prvú fázu rekonštrukcie cirkevnej školy

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-cirkevna-03.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Do konca decembra
ukončia v priestoroch Cirkevnej základnej školy úvodnú etapu
rekonštrukcie. S prácami začali v priebehu októbra a obnovou postupne
prejdú šatne, kmeňové triedy, odborné učebne, zborovňa, chodby i veľká
telocvičňa. Po zimných prázdninách sa tamojší žiaci vrátia už do
kompletne zrekonštruovaného druhého poschodia.</p>

<p><strong><em>„Piataci, šiestaci a ôsmaci prídu do úplne vynovených a
zmodernizovaných priestorov, ktoré zodpovedajú najnáročnejším
hygienickým, bezpečnostným a estetickým požiadavkám. V priebehu marca a
apríla budúceho roka rátame s dokončením opravy telocvične a celý
projekt by mal byť ukončený najneskôr v auguste 2014,“</em></strong>
priblížila riaditeľka školy Mária Karašinská.<br>
Prijímateľom nenávratného finančného príspevku vo výške
376 056,30 eur je zriaďovateľ školy Rímskokatolícka cirkev –
Arcibiskupstvo Košice. Päťpercentnú spoluúčasť na projekte vo výške
18225 eur uhradí zo svojho rozpočtu mesto ako vlastník rekonštruovaných
priestorov.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-cirkevna-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-cirkevna-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-cirkevna-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-cirkevna-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-cirkevna-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/51-52-cirkevna-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter