Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Po novej cyklotrase oficiálne vyrazia na jar

Mesto Stropkov
zrealizovalo vďaka dotácii Prešovského samosprávneho kraja pilotný projekt
vyznačenia cykloturistickej trasy a výstavby prvkov drobnej architektúry. Ide
o prvý značený okruh v okrese určený pre širokú verejnosť s ambíciou
jeho rozširovania o ďalšie úseky s cieľom prezentovať tunajšie pamiatky
a turistické zaujímavosti.

Cieľom projektu je skvalitnením podmienok pre pestovanie pešej turistiky,
cykloturistiky a prípadne aj bežeckého lyžovania dostať do povedomia
širokej verejnosti a návštevníkov regiónu prírodné a kultúrne dedičstvo
v okolí mesta Stropkov. „Na projekt sme vďaka iniciatíve
poslanca PSK Martina Jakubova získali prostriedky vo výške 3000 eur
v rámci Výzvy Zastupiteľstva PSK, spoluúčasť mesta predstavuje ďalších
750 eur. Hlavná trasa vedie zo Stropkova cez obce Chotča, Vyškovce a Tisinec
s odkazmi na obce Veľkrop a Potoky. Najvyšším bodom na trase je vrch Kozia
brada. Vzhľadom na aktuálne ročné obdobie plánujeme trasu oficiálne
uviesť do života na jar budúceho roku, kedy by sme zároveň chceli
symbolicky odštartovať novú cykloturistickú sezónu,“

uviedol primátor Ondrej Brendza.
Okruh začínajúci i končiaci v meste meria 32 km a vedie poväčšine
nespevnenými cestami v okrese Stropkov. Na trase sa nachádzajú informačné
tabule, vybudované bolo aj drevené odpočívadlo pri Kozinci nad Stropkovom.
Na začiatku trasy, neďaleko nového odpočívadla, sa nachádza mapa s celou
trasou a popisom zaujímavostí nachádzajúcimi sa na nej a v jej okolí.
V budúcom roku plánuje samospráva vyčleniť prostriedky na ďalšie
vyznačenie cykloturistických trás v okolí Stropkova a zabezpečiť aj
výrobu mapových podkladov pre turistov.
-msú-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter