Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Po Nemocnici Stropkov s.r.o. ukončí podnikanie aj Mestská lekáreň s.r.o.

Priestory lekárne v stropkovskej nemocnici už neprevádzkuje eseročka
Mestská lekáreň, dcérska spoločnosť Nemocnice Stropkov s.r.o. Od
1. októbra je nájomcom lekárne spoločnosť Mirakl, a.s., prevádzkovateľ
celoslovenskej siete lekární Dr. Max. Kolektív zamestnancov bývalej Mestskej
lekárne, s.r.o., je od 1. októbra takisto v pracovnom vzťahu s novým
nájomcom.

Zmena nájomcu prebehla v súlade s nájomnou zmluvou, ktorú mesto
podpísalo s neziskovou organizáciou Vranovská nemocnica. Vedenie mesta však
musí riešiť ďalšiu otázku. Čo s majetkom Mestskej lekárne, najmä
nábytkom kúpeným na lízing, počítačovým vybavením a zásobami liekov?
„Predmetom nájomnej zmluvy sú celé priestory nemocnice, teda aj
lekáreň. Pri podpise zmluvy bolo zrejmé, že prevádzkovateľom lekárne bude
Vranovská nemocnica, prípadne, že ju dá do prenájmu tretej osobe. My už
nemáme možnosť vstupovať do nájomných vzťahov týkajúcich sa priestorov
v nemocnici,“
vysvetlil hovorca MsÚ Imrich Makó. Dodal, že
v najbližších dňoch budú so zástupcami Vranovskej nemocnice, n.o., viesť
rokovania ohľadne likvidácie záväzkov a pohľadávok spoločností Nemocnica
Stropkov a Mestská lekáreň. Mesto predpokladá, že majetok oboch
spoločností predá nájomcovi nemocnice a získané prostriedky budú
použité na úhradu ich záväzkov. Dnes je však ťažké povedať, ako bude
mesto úspešné pri rokovaniach. Účtovná hodnota majetku a pohľadávky
spoločností síce podľa hovorcu presahujú výšku záväzkov, no realita
môže byť iná. Napríklad zariadenie lekárne bolo zakúpené na lízing, ale
je nepravdepodobné, aby nový nájomca toto zariadenie odkúpil. Sieť Dr. Max
má totiž jednotné zariadenie svojich 42 lekární na Slovensku a zrejme od
1. novembra bude vymenené aj zariadenie v Stropkove. „Uvidíme
ako dopadnú rokovania, ale našou predstavou je, aby sme pri likvidácií
týchto spoločností neprerobili,“
dodal I. Makó.
Kým Nemocnica Stropkov, s.r.o., sa v posledných rokoch nachádzala
v červených číslach, lekáreň, jej dcérska spoločnosť, dosahovala
mierny zisk. Nemohlo si teda mesto, vzhľadom na to, že poskytla do dlhodobého
prenájmu mnohomiliónový majetok, ponechať aspoň túto výnosnú aktivitu?
„Poviem to takto: 1. júla tu boli dve možnosti – buď dáme
nemocnicu do prenájmu, alebo ju zatvoríme, ako sa to stalo inde na Slovensku.
Neoddeliteľnou súčasťou prenájmu bola aj lekáreň. My sme si teda
podmienky klásť nemohli. Nemocnica nemala budúcnosť a našla sa
spoločnosť, ktorá ju prevádzkuje. Ani v prípade lekárne sme teda nemali
veľký manévrovací priestor a nový nájomca sa jednoducho rozhodol uzavrieť
nájomnú zmluvu na lekáreň s niekým iným. Našou úlohou teraz bude
ukončiť podnikanie oboch spoločností s čo najmenším dopadom na mestský
rozpočet,“
uzavrel hovorca MsÚ.

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter