Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Plenér Dotyky s krajinou

Na tohtoročnej výtvarnej a fotografickej tvorbe v rámci plenéra
„Dotyky s krajinou“ sa v dňoch 7. – 11. októbra zúčastnilo
25 záujemcov.
Hlavným zámerom plenéru bolo prostredníctvom odborných vzdelávacích
aktivít, konkrétne prostredníctvom tvorby vo voľnej prírode a výmeny
skúseností v oblasti výtvarného a fotografického prejavu, rozvíjať
talent a výtvarné schopnosti za prítomnosti erudovaných lektorov, pochopiť
zákonitosti stvárnenia reálnej krajiny rôznymi technikami. Cieľom bolo
pochopiť kompozíciu priestoru, rolu farby a svetla v krajine a v krajinnom
výseku, ako aj význam detailu s obsahovým posunom v duchu experimentálnej
tvorby.
Partia skvelých ľudí, ktorí si vymenili svoje osobné životné skúsenosti,
sny a túžby, pomocou výtvarného a fotografického prejavu, sa stretlo
v objekte hvezdárne pri obci Roztoky. Zámer kultivovaného krajinárskeho
podujatia bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR – program
Kultúra národnostných menšín 2016.
Lektormi medzinárodného plenéru boli akad. maliar Pavel Michalič a
bardejovský fotograf Jaroslav Gutek.
Podujatie bolo zamerané na vytvorenie kvalitných kultúrnych a technických
podmienok na individuálnu tvorbu. Účastníci sa podieľali na aktívnych, a
predovšetkým tvorivých podobách zobrazovania svojich spontánnych nápadov a
vzájomného kultúrno-estetického poňatia samostatnej autorskej umeleckej
činnosti v procese kreslenia a fotenia prírody a krajiny, voľnej tvorby a
umeleckej prezentácie v kombináciách rôznych techník.
Účastníci zobrazovali vo svojich dielach najčastejšie krajinnú scenériu
v okolí Roztok, pamiatky regiónu, dedinskú architektúru. Na obrazoch
všetkých autorov sa objavili zobrazenia, ktoré pripomenuli rôzne umelecké
štýly, ako aj zaujímavé kresbovo-maliarske rukopisy. Výtvarné kompozície
odzrkadľovali citlivosť a emocionálne povahy výtvarníkov. Dominovali
lineárne kladené čiary v kresbách, podmaľované akvarelom, plochy ťahov
štetcov i špachtlí vybraných farebných svetiel a tieňov. Atmosféru
poetiky a blízkej minulosti upevnili fotografie drevených stavieb v dedine
i samotnej hvezdárne, architektúra nášho regiónu, reportáže a dokumenty
vo fotografií.
Plenér uplynul a nám zostali spomienky v podobe obrazov a fotografii či
budúcich tvorivých plánov. Na záver sa účastníci plenéra dohodli, že
svoje práce budú prezentovať v katalógu vytvorených diel a neskoršie ich
vystavia v priestoroch Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku.
Katarína Grúsová, POS Svidník

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter