Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Plechové oplotenie ihriska ZŠ Mlynská nahradilo nové a bezpečné betónové oplotenie

ZŠ Mlynská sa
pasovala dlhé roky s neoprávneným preliezaním do areálu školy i na
ihrisko s umelou trávou. Rekonštrukcia tohto oplotenia prebiehala od apríla
2018 a dnes je už staré a nebezpečné plechové oplotenie areálu školy
dávnou minulosťou.

Plechové oplotenie, ktoré bolo devastované týmto neoprávneným
preliezaním, nahradilo nové, betónové. Treba povedať, že teraz táto
lokalita na Mlynskej vyzerá naozaj omnoho lepšie a kultivovanejšie, ale
hlavne bezpečnejšie.
Okrem modernizácie a rekonštrukcie oplotenia školy, boli vylepšené aj
podmienky v školskom parku osadením nových lavičiek a vydláždením
priestorov pod lavičkami i v ich okolí.
„Na ihrisku Detský svet bol postavený nový altánok, ktorý
bude slúžiť ako zelená trieda a ktorý budú od nového školského roka
využívať žiaci v rámci školských i mimoškolských aktivít, ako aj
žiaci ŠKD pri popoludňajšej činnosti,“
uviedol riaditeľ
školy P. Gombár a dodal, že v dnešnej hektickej dobe škola
prostredníctvom učiteľov v spolupráci s Rodičovskou radou, ale aj Radou
školy sa snaží v maximálnej miere spolupracovať s rodičmi, hlavne pri
riešení problémov, ktoré prináša každodenný život.
Celá lokalita na Mlynskej, či už je to areál školy, alebo okolie pri bloku
B14, dostalo atraktívnejší ráz nielen vďaka novému oploteniu, ale tiež
preto, že vedenie mesta postavilo v tejto oblasti nové moderné ihrisko. Po
dlhých rokoch tak v tejto lokalite vznikla pekná oddychová zóna hlavne pre
rodiny s deťmi.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter