Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Platy vodičov v prímestskej doprave vzrastú

PSK na to vyčlenil viac ako 1,1 milión eur

Vodiči prímestskej autobusovej dopravy si v novom roku prilepšia. Ich
mzdy sa zvýšia v priemere o 105 eur v hrubom.

Navýšenie miezd s účinnosťou od 1. januára 2019 sa dotýka štyroch
dopravcov v Prešovskom kraji, a to konkrétne vodičov SAD Prešov, SAD
Humenné, SAD Poprad a Bus Karpaty. V priemere si vodiči prilepšia
o 105 eur v hrubom. Po navýšení tak bude priemerná hrubá mzda vodiča
v rámci všetkých dopravcov prímestskej autobusovej dopravy v kraji
predstavovať 1067 eur mesačne.
Po vzájomnej dohode samosprávy s dopravcami došlo k zvýšeniu ekonomicky
oprávnených nákladov (EON) o 0,04 eur na kilometer v položke mzdy.
Zvýšenie EON pre SAD Prešov predstavuje na rozpočet PSK finančný dopad
v roku 2019 čiastku viac ako 389-tisíc eur, pre SAD Humenné 384-tisíc eur,
pre SAD Poprad viac ako 291-tisíc eur a Bus Karpaty viac ako 63-tisíc eur.
Krajská samospráva tak vyčlenila na platy vodičov v prímestskej
autobusovej doprave celkovo vyše 1,1 milión eur.
„Keď chceme, aby nám naši obyvatelia neodchádzali za prácou
do zahraničia, musíme im dať prácu s adekvátnym ohodnotením. Chceme, aby
otcovia zostávali doma so svojimi rodinami, preto je v našom záujme
pokračovať v trende zvyšovania platov,“
povedal predseda PSK
Milan Majerský.
Vlani zvýšil kraj priemernú mesačnú mzdu vodičov približne o osem
percent. Zo svojho rozpočtu tak vyčlenil 635-tisíc eur. Priemerná hrubá
mesačná mzda vodiča za rok 2018 v SAD Prešov bola 1046 eur, v SAD
Humenné 906 eur, SAD Poprad 925 eur a v Bus Karpaty 972 eur. Priemerná
hrubá mzda vodiča v rámci všetkých SAD-iek za rok 2018 bola 962 eur
mesačne.
-ts-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter