Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Plánujú rekonštrukciu veže farského kostola

V tomto roku počítajú v rímsko-katolíckej farnosti s bežnými, ale
aj s mimoriadnymi výdavkami. Najviac peňazí bezpochyby zhltne rekonštrukcia
veže stropkovského rímsko-katolíckeho kostola.

„Keďže v Chotči pred 100 rokmi začali stavať súčasný
kostol Božského Srdca Ježišovho, plánujeme pri príležitosti tohto jubilea
opravu predovšetkým exteriéru kostola. Tohto roku sa chceme pustiť aj do
vnútornej opravy celej veže rímsko-katolíckeho kostola v Stropkove.
Rekonštrukciou by mali prejsť schody, povala, zvony a ich pohon, ale aj
elektrifikácia. Nebude to veru lacná záležitosť a k tomu budeme musieť aj
mimoriadne prispieť. Toho času sa pracuje na príprave projektu, na ktorý
použijeme aj finančný príspevok z fondu súčasného predsedu vlády
v sume 100 000,- Sk (3 319,39 €). V mene celej farnosti taktiež
ďakujem pánu primátorovi, ktorý v tomto projekte prisľúbil
pomoc,“
uviedol dekan rímsko-katolíckej farnosti Ján Švec
Bilý a pokračoval: „Ďakujem aj mestu Stropkov za príspevok
50 000,- Sk (1 659,69 €), keď rovnakým dielom takúto čiastku
poukázalo všetkým trom cirkvám v Stropkove. Rád by som pripomenul, že
naša farnosť má na starosti aj kultúrne pamiatky, ktorých údržba spojená
s financiami spočíva na pleciach našich veriacich. V iných mestách na tom
majú podiel aj občianske inštitúcie, pretože vnímajú tieto cirkevné
pamiatky aj ako kultúrne dedičstvo pre všetkých občanov. Prosím aj touto
cestou našich poslancov, aby si tieto naše už niekoľkoročné a oprávnené
požiadavky povšimli. Inde je to samozrejmosťou.“

obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter