Písomné maturity zvládli maturanti bez väčších problémov

<p>Minulý týždeň sa
maturanti zapotili pri písomných maturitných skúškach zo slovenského
jazyka, cudzieho jazyka a matematiky. Na Strednej odbornej škole na
Hviezdoslavovej ulici sa externej časti a písomnej formy internej časti
zúčastnilo celkom 53 študentov.

<p>„Slovenský jazyk a literatúru absolvovalo 53 maturantov.
Externú časť tvorilo 64 otázok vo forme testu. Z toho bolo 40 otázok
s výberom odpovede a 24 otázok s krátkou písomnou odpoveďou.
V písomnej časti si podľa očakávania, keďže sme škola so zameraním na
informačné technológie, 40 žiakov zvolilo tému číslo 1 – Sociálna
internetová sieť – náš sluha či pán?. Tému číslo 2, umelecký opis
Slovenska, si zvolil jeden maturant. Tému číslo 3 – I malé meškanie
môže spôsobiť veľké problémy, si zvolilo 11 maturantov a poslednú
štvrtú tému o spolužití človeka a zvieraťa písal jeden maturant.
Z anglického jazyka sa rozhodlo maturovať 32 študentov a z nemeckého
jazyka 21 študentov. Test z externej časti v cudzích jazykoch maturanti
absolvovali na úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre
jazyky. Test tvorilo 36 úloh s výberom odpovede a 24 úloh s krátkou
odpoveďou. Písomnú časť tvorila jedna spoločná téma pre cudzie
jazyky – My Favourite Book/Meine Lieblingslektüre. Študenti boli rozdelení
do štyroch skupín. Skúšky prebehli v pokojnej, ničím nenarušenej
atmosfére,“
informoval nás riaditeľ školy Ing. Peter
Kuľbaga. V dňoch 12., 13. a 14. marca absolvovali písomnú časť
maturitných skúšok aj študenti štvrtých ročníkov a oktávy Gymnázia
v Stropkove. V utorok 12. marca robilo externú časť maturitnej skúšky
(EČ) aj písomnú formu internej časti (PFIČ) zo slovenského jazyka a
literatúry všetkých 108 maturantov. Druhý deň bola na programe externá
časť a písomná forma internej časti z cudzích jazykov. Z anglického
jazyka maturovalo 40 žiakov, ďalším 21 riaditeľ školy uznal výsledky
skúšky City &amp;amp; Guilds ako náhradu za riadnu maturitnú skúšku,
24 žiakov maturovalo z nemeckého jazyka a 23 žiakov z ruského jazyka. Vo
všetkých jazykoch sa maturovalo v úrovni B2. Vo štvrtok dopoludnia
absolvovalo 32 žiakov externú časť maturitnej skúšky z matematiky.
„Počas písomných maturitných skúšok sa nevyskytli žiadne
rušivé vplyvy. Pedagogický zbor verí, že zostávajúce dva mesiace do
ústnych maturít žiaci využijú zodpovedne, aby sa mohli koncom mája
dôstojne rozlúčiť so školou a vykročiť do života,“

skonštatovala zástupkyňa riaditeľa školy RNDr. Ľubov Petričková. Na SOŠ
Hlavná maturovalo 27 žiakov z odboru spoločné stravovanie a mechanizácia
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. Čo sa týka tém zo slovenského
jazyka, zastúpenie mala každá, väčšina maturantov si však vybrala
rozprávanie o tom, ako i malé meškanie môže spôsobiť veľké problémy.
Všetci študenti spomínanej školy maturovali z nemeckého jazyka. Zhodli sa,
že téma o obľúbenej knihe im dala dosť zabrať. Vo všeobecnosti prebehli
písomné maturity na SOŠ bez akýchkoľvek rušivých momentov.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter