Písali sme pred dvadsiatimi rokmi

<h3>Reportáž z návštevy Vladimíra Mečiara v Stropkove

Prah nových problémov

S nadšením sa očakávala návšteva bývalého slovenského premiéra,
terajšieho predsedu HZDS – JUDr. Vladimíra Mečiara. Eufória radosti a
ovácií z takejto návštevy však museli ustúpiť do úzadia, pretože to,
čo sa v súčasnosti uskutočňuje v našom malom štáte patrí aj do
kompetencie samotných predstaviteľov strán a hnutí – tvorcov súčasnej
ideológie.
Výhradne pracovný ráz návštevy dokumentuje aj ten fakt, že program bol
skutočne nabitý. Prvé kroky predsedu HZDS viedli zo svidníckej ODEVY priamo
do a. s. TESLY Stropkov. Pri vchode do budovy ho ako prví privítali
predstavitelia regionálneho združenia HZDS v Stropkove, na pozvanie ktorých
sa táto návšteva uskutočnila. Vzápätí po prekročení vrátnice bol zo
všetkých strán „vítaný“ útokom zvedavých otázok pracovníkov,
s ktorými prebehli neformálne rozhovory o situácii v závode, pracovných
podmienkach, atď. Na oficiálnej pôde ho privítal generálny riaditeľ doc.
Ing. Jozef Hoffmann, CSc. a námestníci a. s. Tesla Stropkov. V obojstranných
rozhovoroch generálny riaditeľ predstavil rozsiahlu problematiku súčasnej
výroby a. s., ekonomickú situáciu, praktické vyhliadky do budúcnosti a
oboznámil hosťa so stavom nezamestnanosti. Rozsiahla časť rozhovorov sa
sústredila na súčasný česko-slovenský trh, ktorý je v súčasnej dobe
dosť neprehľadný. „Západné trhy sú dosť nedostupné, pretože sme
„lacní“ a jednak preto, že sú kontingovo rozdelené. Takže zatiaľ
ostáva len východná strana, kde naším najväčším odberateľom je ZSSR.
Čo sa týka platobnej neschopnosti, stále sa pohybujeme v začarovanom
kruhu.“ pripomenul riaditeľ a.s. To isté nadniesol aj pán Mečiar a
pripomenul, že táto situácia trvá aj u iných podnikov. „Tesla žije
„z ruky do úst“, čo je aj následok toho, že nemáme na výplaty.
Ďalším dôležitým krokom je pretvoriť myslenie ľudí vo vzťahu
k práci, či už vo výrobnej alebo nevýrobnej sfére. Udržať východné
trhy bude našou prvoradou záležitosťou, pretože západné krajiny sa tam
silou-mocou tlačia.“ dokončil svoje myšlienky riaditeľ a.s. Tesla.
Poslanec SNR pán Mikuš rozviedol otázku uvoľňovania pracovníkov z iných
okresov. Ako nám povedal samotný riaditeľ, bolo prijaté kritérium, že pri
prezamestnanosti v prvom rade pôjdu pracovníci nie paušálne, čiže vôbec
tu nebude rozhodovať stav, z ktorého okresu daný pracovník pochádza, ale
jeho efektívnosť pre samotný podnik. Po prehliadke jednotlivých prevádzok a
neformálnych rozhovoroch s pracujúcimi nasledovala rozlúčka
s predstaviteľmi Tesly a v hoteli Tokajík ich čakal vytúžený
slávnostný obed. Popoludní sa vzácny hosť stretol na mítingu
s pracujúcimi mesta a okolia.
Ján Bzdil
(uverejnené 19. decembra 1991)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter