Písali sme pred dvadsiatimi rokmi

<h3>Sochy sa dočkali svojej záchrany

Pred niekoľkými dňami bola stropkovská verejnosť svedkom nezvyčajnej
udalosti, a to demontáže sôch sv. Jána Nepomuckého a sv. Floriána, ktoré
sa nachádzali pred rímsko-katolíckym kostolom. O ich ďalšom osude som sa
rozprával s Ing. arch. Markom Vatehom.

<p>Hneď v úvode musím povedať, že záchrana pamiatok sv. Jána
Nepomuckého a sv. Floriána prišli až v poslednej chvíli. V súčasnosti
je pieskovcový materiál silne zvetralý a podlieha rýchlym deštrukciám. Bez
včasného odborného zásahu, by boli kontúry sôch v krátkej dobe
nenávratne zotreté. Demontáž plastík a ich následný transfer do
ateliérov je cieľavedomý a v súlade s pamiatkárskymi zásadami. Dlho
pripravovaná akcia reštaurovania kamenných plastík prešla zložitými
schvaľovacími rokovaniami cez Ústav pamiatkovej starostlivosti Prešov,
reštaurátorskými ateliérmi Bratislava a Košice, aby sa napokon dostala na
pretras Ministerstvu kultúry SR. Po intervenciách na jednotlivých
inštitúciách bolo napokon asi v polovici r. 1989 rozhodnuté, že akcia
prebehne pod investorom Ústavu štátnej pamiatkovej starostlivosti Prešov.
Neistá finančná situácia v celej kultúrnej sfére na Slovensku na
začiatku r. 1990 započatie reštaurátorských prác neustále odďaľovala.
Aby ich nakoniec nadobro zrušila. Napriek opísanej skúsenosti sme boli
rozhodnutí, že zachrániť vzácne pieskovcové plastiky je vzhľadom na ich
regionálny význam nesmierne dôležité. Investorstvo zostalo na MsÚ Stropkov
a dodávateľom reštaurátorských prác bude Vysoká škola výtvarných
umení v Bratislave, katedra reštaurovania. Akcia „Barokové plastiky“
zapadá do kontextu zámeru, v ktorom budú cenné pamiatkové predmety
postupne reštaurované a sústreďované v priestoroch renovovaného objektu
kaštieľa. Na pôvodné miesta budú osadené verné kópie sôch vyhotovené
technológiou odliatkov.
Ďakujem za rozhovor.
Zhováral sa Ján Bzdil
(uverejnené 7. novembra 1991)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter