Písali sme pred dvadsiatimi rokmi

<h3>Nová kniha o Stropkove

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva otvoril primátor mesta Ing. Michal
Polák. Bez pripomienok boli prijatá Správa Bytového hospodárstva, Návrh
o majetku obce, Správa o nezamestnanosti, Správa o činnosti MsKS a
najaktuálnejších problémoch mesta. Zaujímavým bodom programu bolo
oboznámenie poslancov s novým pripravovaným knižným spracovaním dejín
Stropkova. Ako zostavovateľ bol požiadaný dr. Benko, ktorý do konca roku
1983 by mal predložiť komplexne spracované a doplnené materiály
z histórie nášho mesta. Poslanci sa znovu vrátili k problému
pravoslávnych a pre ich predstaveného už bol pridelený byt. Svoje
bohoslužby môžu vykonávať v budove MsKS. Ďalší postup sa uskutoční
až po uvoľnení budovy Redemptoristov. V diskusii odzneli mnohé pálčivé
nedostatky mesta. Mnohí poslanci sa vyjadrovali k súčasnému stavu na ulici
Chotčanskej. Práce prebiehajú podľa harmonogramu, avšak je potrebné
komplexná izolácia rúr. Po dobudovaní ulice sa taktiež uskutoční
plánovaná oprava rozhlasu. Čo sa týka plynových prípojek, tieto práce
môžu vykonávať KS, SP a súkromné firmy. Nové autobusové nástupište má
ešte mnoho nedostatkov a nedoriešených problémov. Je pripravený celý rad
návrhov ako ich riešiť. Tým základným je nedostatok finančných
prostriedkov, avšak ČSAD Košice pomôže, ak združí prostriedky na túto
stanicu. Na stanici bude človek, ktorý sa bude starať o poriadok, doplní sa
informačná tabuľa, upravia sa prístrešky a boli dané podklady pre nový
autobusový poriadok. Problém nezamestnanosti v meste je kritický. Bude sa
postupne riešiť, budú sa podporovať menší podnikatelia pri vytváraní
voľných miest. Novela zákona o nezamestnanosti bude vytvárať tvrdšie
podmienky. Poslanec SNR, ktorý bol pozvaný na zasadnutie sa vyjadril
k novému administratívnemu členeniu SR. Členovia vlády uvažujú o forme
členenia na väčšie a menšie celky. Sú za menšie celky. Pripravuje sa
nasvetlenie rímsko-katolíckeho kostola, čo určite dotvorí atmosféru jeho
okolia.
-Jab-
(uverejnené 7. novembra 1991)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter