Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Pietny akt položenia vencov pri príležitosti 71. výročia oslobodenia mesta

<p>Minulý týždeň sa v mestskom parku uskutočnil pietny akt položenia
vencov, ktorý sa konal pri príležitosti 71. výročia oslobodenia mesta
Stropkov. Tohto podujatia sa zúčastnili aj vzácni hostia ako tajomník
veľvyslanectva ruskej federácie na Slovensku Sergen Nikitin, zástupca
primátora mesta Martin Jakubov, prednosta Okresného úradu v Stropkove Alfonz
Veselý, prednosta mestského úradu Stanislav Humeník, riaditeľ Úradu práce
sociálnych vecí a rodiny Ivan Kleban, člen Ústrednej rady slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov Ján Uhrík. Po pietnom akte kladenia
vencov si prítomní vypočuli štátnu hymnu. Atmosféru dotvorila báseň
Novembrová v podaní Nora Čabalu. Príhovor mal okrem iných aj tajomník
veľvyslanectva ruskej federácie na Slovensku, Sergej Nikitin.
<strong><em>„Vážení prítomní, oslavujeme 70. výročie víťazstva
v druhej svetovej vojne a 71. výročie slovenského národného povstania.
Čím viac sa nám vzdiaľujú udalosti tejto vojny, najväčšej a
najničivejšej v dejinách ľudstva, tým väčšia má byť naša pamiatka.
Nezabúdajme na nesmrteľné hrdinstvo vojakov a dôstojníkov Červenej armády
a ďalších, ktorí položili svoje životy za oslobodenie Slovenska a celej
Európy od hitlerovského nacizmu. Rusko a Slovensko sa zhodujú v hodnotení
vojnového diania. Máme jednotnú pravdu o druhej svetovej vojne, o našom
spoločnom boji proti fašizmu. Tento boj sa má stať orientačným bodom aj
pre dnešnú generáciu.“</em></strong> Ján Uhrík tiež zablahoželal
všetkým Stropkovčanom k oslobodeniu mesta. <strong><em>„O Stropkov sa
nebojovalo tak ako napríklad o susedný Svidník. Naše mesto bolo vtedy
poloprázdne, lebo jeho obyvatelia boli evakuovaní. Avšak sloboda Stropkova
nám nebola daná, bola vykúpená krvou mnohých ľudí boja proti
fašizmu,“</em></strong> priblížil. Nasledoval kultúrny program, ktorý bol
prichystaný v mestskej knižnici. Prítomní sa mohli tešiť aj na besedu na
tému „My a Rusko“ s už spomínaným Sergejom Nikitom.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-pietny-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-pietny-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-pietny-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/49-pietny-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter