Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Piesne našej jari si uctili pamiatku Ľudovíta Štúra

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-piesne-04.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Ešte koncom októbra
sa v Mestskej knižnici v Stropkove konalo podujatie, v ktorom sa pri
príležitosti Roku Ľudovíta Štúra zaspomínalo na predošlú a významnú
časť našich dejín. Výročie, dvesto rokov od narodenia nášho národného
buditeľa Ľudovíta Štúra si v programe uctili a predviedli sa študenti
tretieho ročníka hudobno-dramatického odboru z Konzervatória Jozefa
Adamoviča v Košiciach.</p>

<p>V literárno-hudobnom pásme pod názvom Piesne našej jari odznel výber
z poézie predstaviteľov štúrovskej generácie – Janka Kráľa, Jána
Bottu, Sama Chalupku a Ľudovíta Štúra. Približne v hodinovom programe
popretkávanom speváckymi vstupmi, si diváci vypočuli ukážky nielen
revolučnej poézie, ktorá stála pri začiatkoch spisovnej slovenčiny, ale aj
ukážky osobnej, intímnej lyriky a niekoľkých balád.
<strong><em>„Snažili sme sa dokázať už niekoľkokrát vyslovenú pravdu,
že poézia štúrovcov nepatrí do zaprášených políc. Naším cieľom bolo
priblížiť ju hlavne mladým ľuďom a tých skôr narodených priviesť
k úvahám o vzťahu k národnej minulosti,“</em></strong> povedal M.
Cimbala. Program, ktorý si mala možnosť pozrieť široká verejnosť a žiaci
Cirkevnej ZŠ a ZŠ Mlynská zostavili pedagógovia umeleckého prednesu a
herectva spomínaného konzervatória, Mgr. art. Michaela Domovcová a Mgr.
Miloslav Cimbala. <strong><em>„Naše poďakovanie za pozvanie patrí
predstaviteľom Miestnej organizácie Matice slovenskej v Stropkove, Mgr.
Slavomírovi Cichému a Mgr. Tiborovi Kubičkovi z Odboru školstva a kultúry
v Stropkove, ktorí spomínané vystúpenie všemožne podporovali a p. Oľge
Barburskej, vedúcej stropkovskej knižnice, ktorá poskytla priestory pre
produkciu mladých umelcov a tiež bola hlavnou iniciátorkou spomínaného
vystúpenia,“</em></strong> poďakoval M. Cimbala.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-piesne-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-piesne-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-piesne-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-piesne-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-piesne-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-piesne-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-piesne-04.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/47-piesne-04.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter