Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Pieseň pre Svätého Otca má za sebou pätnástu kapitolu

Prednedávnom
zorganizovala Cirkevná základná škola sv. Petra a Pavla v spolupráci
s farnosťou a mestom Stropkov už 15. ročník súťaže kresťanských
mládežníckych piesní katolíckych škôl Košickej arcidiecézy pod názvom
Pieseň pre Svätého Otca. Podujatie začalo rannou svätou omšou
v rímsko-katolíckom kostole, po ktorej nasledovala samotná súťaž.
Speváci boli rozdelení do štyroch kategórií a ich výkony hodnotila
odborná porota zložená z renomovaných osobností z oblasti hudby (Mgr. Eva
Zacharová, Mgr. Monika Kyjovská a Mgr. Milan Kyjovský).

„Dovoľte mi, aby som Vás v mene organizátorov tejto už
tradičnej súťaže čo najsrdečnejšie privítala v našom katolíckom
mestečku, ktoré sa môže pochváliť starobylou históriou kráľovského
mesta a dlhoročnou úctou k Škapuliarskej Panne Márii. Ešte raz vítam
medzi nami hosťa najvzácnejšieho Jeho Eminenciu otca biskupa Bernarda Bobera,
ktorý mal v minulosti veľmi pozitívny a úzky vzťah ku všetkým
katolíckym školám a k dianiu v nich. V uplynulých pätnástich
ročníkoch našej súťaže sa niekoľkokrát osobne zaangažoval do jej
organizácie a priebehu, a preto vo svojom mene, ale aj v mene mnohých iných,
vyjadrujem, Vaša Eminencia, potešenie z Vašej prítomnosti a podpory toho
všetkého, čo sa tu dnes odohrá. Pretože, dovolím si povedať, dnes už to
nie je len obyčajná súťaž, z ktorej vychádzajú víťazi a porazení. Je
to skôr festival a oslava mladosti, krásy a lásky. Oslava našich
katolíckych škôl, ktoré vzdelávajú a vychovávajú mladú generáciu
naplnenú nielen kvalitnými vedomosťami, poznatkami a zručnosťami, ale aj
kresťanskými hodnotami, ktoré sa budú dnes snažiť vyjadriť svojím spevom
s čo najväčším nasadením a zanietením. To, že ich výkony majú
stúpajúcu tendenciu, je nesporné, čo verím, že v závere opäť
skonštatuje naša ctená predsedníčka uznávanej poroty Evička Zacharová.
Za celým tým dianím sa však skrýva čosi vznešenejšie, ako je umelecká
hodnota a estetické pocity. Je to niečo, čo nás všetkých spája a
povzbudzuje k tomu, aby spevy a tóny z hĺbok sŕdc našich detí a mladých
ľudí zneli nahlas a nikdy sa neumlčali. Každoročne sa tu stretávame
v mene Ježiša Krista, v mene lásky k nemu a našim blížnym. V mene
lásky k jeho Matke Panne Márii, v mene lásky k jeho námestníkovi
Svätému Otcovi, ktorý je dnes mnohými napádaný a urážaný, k našej
presvätej Cirkvi, ktorú aj takýmto spôsobom chceme podporovať a
ochraňovať. Zvlášť srdečne chcem pozdraviť všetkých tu prítomných
kňazov, na ktorých si v prebiehajúcom Roku kňazov intenzívnejšie
spomíname vo svojich modlitbách a vyprosujeme im milosti od nášho Pána, aby
nás dokázali v našich životoch dobre usmerňovať a viesť po ceste
k večnej spáse. Srdečne pozdravujem všetkých súťažiacich a ich
učiteľov, pretože Vám patrí tá najväčšia vďaka za to, že sa tu
každý rok stretávame a Vašou zásluhou oslavujeme veci vznešené a krásne.
Prajem Vám, aby ste dnes naplno otvorili nielen svoje hlasy, ale predovšetkým
srdcia a aby z nich vytrysklo čo najviac z Vášho citu a
lásky,“
povedala vo svojom príhovore okrem iného riaditeľka
Cirkevnej základnej školy sv. Petra a Pavla Mária Karašinská.
Po vypočutí všetkých speváckych výkonov napokon odborná porota rozhodla
o takomto umiestnení:
I. kategória – sólo (žiaci vo veku 6-9 rokov): Zlaté pásmo – Eva
Perátová (CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov), Mária Nagyová (CZŠ sv. Demetera
v Ražňanoch), Júlia Lichmanová (CSŠ sv. Cyrila a Metóda Humenné).
Strieborné pásmo – Marek Šoltýs (CZŠ sv. Egídia Bardejov), Sofia
Grittersová (CZŠ sv. D. Savia Vranov n/T.), Kamila Ňachajová (Gymnázium a
ZŠ sv. Mikuláša Prešov), Natália Klotková (CZŠ sv. Michala Kendice).
Bronzové pásmo – Dominika Halická (Cirkevná ZŠ sv. Martina Radatice),
Anna Novická (CZŠ sv. Jána Pavla II. Hencovce). II. kategória – sólo
(žiaci vo veku 10-12 rokov): Zlaté pásmo – Barbora Džurbalová (CSŠ
sv. Cyrila a Metoda Humenné), Michaela Komarová (ZŠ sv. košických
mučeníkov Košice), Soňa Metyľová (Gymnázium sv. Františka z Assisi
Vranov n/T.). Strieborné pásmo – Klára Kizáková (CZŠ sv. Petra a Pavla
Stropkov), Kristína Dzuríková (CZŠ sv. Demetera Ražňany). Bronzové
pásmo – Viktória Čelovská (CZŠ sv. Martina Radatice), Katarína
Falatová (CZŠ sv. Gorazda Prešov-Solivar), Barbora Tomášová (CZŠ sv.
Jána Pavla II. Hencovce), Mária Takáčová (CZŠ sv. Marka Križina
Košice-Krásna), Štefan Ocilka (CZŠ sv. Dominika Savia Vranov n/T.). III.
kategória – sólo (žiaci vo veku 13-15 rokov): Zlaté pásmo – Simona
Perátová (CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov), Laura Zeleniaková (CZŠ sv.
Egídia Bardejov), Zuzana Vachulová (CSŠ sv. Cyrila a Metóda Humenné).
Strieborné pásmo – Veronika Husárová (CZŠ sv. Marka Križiina
Košice-Krásna), Kornélia Kačníková (CZŠ sv. Gorazda Prešov –
Solivar), Mária Vlasatá (Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša Prešov). Bronzové
pásmo – Patrícia Berdisová-Bačová (CZŠ sv. košických mučeníkov
Košice). IV. kategória – duo (žiaci vo veku 6-15 rokov): Zlaté
pásmo – S. Perátová a E. Perátová (CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov), P.
Murinová a M. Jenčo (Gymnázium sv. Františka z Assisi Vranov n/T.), B.
Džurbalová a Z. Vachulová (CSŠ sv. Cyrila a Metoda Humenné), L.
Zeleniaková a M. Ujhelyová (CZŠ sv. Egídia Bardejov), N. Blašková a M.
Pľuščák (CZŠ sv. Juraja Svidník). Strieborné pásmo – Z. Szalonová a
M. Komárová (ZŠ sv. košických mučeníkov Košice), V. Čelovská a V.
Harausová (Cirkevná ZŠ sv. Martina Radatice), L. Mačuteková a J. Pilárová
(Gymnázium sv. J. Bosca Bardejov). Čestné uznanie – Z. Hirkalová a K.
Ňachajová (Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša Prešov).

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter