Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Petícia za zastropovanie veku odchodu do dôchodku na Námestí SNP

Vek odchodu do
starobného dôchodku sa týka nás všetkých

Súčasný stav predlžovania veku odchodu do dôchodku by znamenal, že
dnešní muži a ženy vo veku 40 rokov pôjdu do starobného dôchodku vo veku
cca 66 rokov, vo veku 20 rokov by to bolo cca vo veku 69,5 rokov a dnešné
deti vo veku cca 72 rokov, preto OZ Kovo zorganizovali petíciu za vyhlásenie
referenda – Skôr do dôchodku, v ktorom občania SR žiadajú ústavným
zákonom zastaviť (ohraničiť) predlžovanie dôchodkového veku dosiahnutím
64 rokov veku a tiež zastaviť (ohraničiť) predlžovanie dôchodkového veku
pre ženy podľa počtu vychovaných detí.

OZ Kovo zastupuje zamestnancov hlavne v priemyselných podnikoch, ale aj
zamestnancov autobusovej dopravy, verejnej cestnej dopravy alebo služieb.
„Našou snahou je zastaviť rast veku odchodu do dôchodku na
64 rokov. Tak ako niekedy platil zákon pre matky s deťmi, ktorý znižoval
o pol roka za každé vychované dieťa. Celá Európa rastie, chce zvýšiť
vek odchodu do dôchodku, no názory sú rôzne. Nie je možné, aby tento vek
rástol neobmedzene, aby ľudia pracovali do 70-ky, aby pracovali tak
dlho,“
uviedol člen predsedníctva Rady OZ KOVO Ján
Šlauka.
Od 1. januára 2017 sa dôchodkový vek každoročne predlžuje podľa
priemernej strednej dĺžky života rovnako pre mužov aj ženy. V roku
2018 je dôchodkový vek určený na 62 rokov a 139 dní a tento vek bude
každým rokom narastať, pretože horná hranica predlžovania veku odchodu do
starobného dôchodku nie je určená žiadnou právnou normou. Ľahko sa tak
môže stať, že deti narodené okolo roku 2000 a neskôr budú odchádzať do
dôchodku ako sedemdesiatroční, čo je takmer nepredstaviteľné.
„Samozrejme, že všetko má svoje pre a proti, preto treba
myslieť aj na riešenie rodinnej politiky, pretože všetko so všetkým
súvisí. Okolité krajiny majú zastropovaný vek odchodu do dôchodku dokonca
vyšší ako požadujeme my, ale majú k tomu prispôsobené ostatné zákony,
či už z rodinnej politiky, zamestnanosti, alebo zákony predčasného
dôchodku. Predčasný odchod do dôchodku na Slovensku funguje tak, že každý
mesiac skracuje výšku dôchodkovej dávky o pol percenta,“

dodal.
Priemerný počet hodín, ktoré odpracuje slovenský zamestnanec za rok je
1740 v porovnaní s nemeckým zamestnancom, ktorý odpracuje 1 360 hodín,
čo vlastne za 40 rokov pracovného života je o 8,5 roka viac ako
v Nemecku. Alarmujúci je aj zdravotný stav, v akom sa dožívame dôchodku,
ktorý je najhorší v celej EÚ a už v 53. až 55. roku veku života
začíname užívať lieky na chronické ochorenia. V EÚ je to v priemere
60. až 65. rok veku života.
Podľa J. Šlauka by sa malo myslieť aj na zamestnancov, ktorí vykonávajú
rizikové, náročné povolania a umožniť im predčasný odchod do dôchodku
ešte nižší ako samotná hranica predčasného odchodu. „Počas
aktívneho života by si sami sporili určitú čas, ale zároveň by im
zamestnávateľ bol povinný prispievať nejakou formou či už tretieho
piliera, ktorý funguje, prípadne vymyslieť iné poistenie,“

myslí si J. Šlauka.
Hovorí sa, že zastropovanie veku odchodu do dôchodku spôsobí zníženie
novopriznaných dôchodkov, pretože penzie tak bude dostávať viac dôchodcov
a na dôchodky tak bude menej peňazí.
„Verejne sa prehlasuje, že sa zníži dôchodok, alebo že nebude
mať kto robiť na budúcich zamestnancov, pretože demografia sa vyvíja ako sa
vyvíja, bohužiaľ. Sme si vedomí všetkých úskalí, ktoré to prináša,
ale našou snahou je rokovať o tom, aby sa naozaj riešila rodinná politika
trocha inak v súbehu s našimi požiadavkami,“
dodal.
OZ KOVO nesúhlasí s každoročným zvyšovaním veku odchodu do dôchodku bez
jeho zastropovania, teda bez zákonom stanovenej hornej hranice a tiež
nesúhlasí s odchodom žien do dôchodku bez zohľadnenia počtu vychovaných
detí a navrhuje vek ženy s 1 vychovaným dieťaťom zastropovať na 63,5,
s dvomi vychovanými deťmi na 63 a tri a viac vychovaných detí by znamenalo
odchod ženy do dôchodku vo veku 62,5 rokov.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter