Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Petícia proti výstavbe pyrolýzneho podniku

Krátko po rokovaní mestského zastupiteľstva, na ktorom poslanci zobrali
na vedomie zámer bardejovskej firmy na spracovanie starých pneumatík
pyrolýzou, rozbehla trojica Stropkovčanov (Ing. D. Prusák, MUDr. D. Prusák a
P. Staško) petíciu, ktorou žiadajú mesto Stropkov a príslušné orgány
zastaviť aktivity smerujúce k výstavbe závodu na materiálové
zhodnocovanie polymérnych odpadov a tým zabrániť zhoršeniu životného
prostredia v meste a okolí.

Od začiatku podpisovej akcie sa táto aktivita stretla s pozitívnym
ohlasom verejnosti a na petičné hárky pribúda množstvo podpisov.
Iniciátori plánujú oboznámiť s výsledkami petície poslancov
zastupiteľstva na ich najbližšom zasadnutí. Predpokladajú, že poslanci a
vedenie mesta budú reflektovať na výhrady verejnosti a prípravy projektu
včas zastavia. Petičné hárky sú k dispozícii aj v redakcii týždenníka
Spektrum na Námestí SNP.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter