Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Peter Pollák po roku opäť navštívil breznických Rómov

<h3><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-breznica-18.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />„Som milo
prekvapený, v akom stave udržiavajú svoje nové domovy.“</h3>

<p>Breznica je najúspešnejšou spomedzi troch obcí na Slovensku, ktoré sa
zapojili do programu svojpomocnej výstavby domov pre Rómov. Pred viac ako
rokom, presne 8. apríla 2014, poklepal starosta obce Slavomír Brendza spolu
so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity Petrom Pollákom základný
kameň, koncom októbra toho istého roku objekt skolaudovali a 1. novembra
2014 sa do novotou voňajúcich bytov nasťahovali tri rómske rodiny. Minulý
piatok sa v rómskej osade v Breznici uskutočnil tlačový brífing
splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Petra Polláka, ktorého hlavnou
témou bola svojpomocná výstavba domov v spomínanej obci po roku a
budúcnosť programu v novom programovom období.</p>

<p><strong><em>„Po návšteve týchto troch rómskych rodín môžem povedať,
že som milo prekvapený, ako sa o svoje nové byty starajú. Tým, že sme do
ich výstavby zapojili samotných Rómov, sme predišli rôznym
nepríjemnostiam. Keďže si ich sami vybudovali, majú k nim iný vzťah, viac
si ich vážia. Popritom sa priučili rôznym stavebným zručnostiam, takže si
aj ľahšie nájdu prácu. Okrem toho sme takýmto spôsobom znížili náklady
na výstavbu, pretože keby tieto byty stavala firma, boli by omnoho vyššie.
V osadách máme množstvo nezamestnaných, a práve toto je cesta, ako ich
zapojiť do pracovného procesu,“</em></strong> skonštatoval a ďalej
informoval, že na základe takýchto vydarených projektov Európska komisia
podporila Slovensko v ich pokračovaní a vyčlenila na tento účel ďalších
70 miliónov eur. <strong><em>„Ak porovnám sumu, ktorú sme dali na jedno
obydlie, čo je približne 15 tisíc eur, za 70 miliónov sa dá postaviť
4 500 takýchto bytov pre ľudí, ktorí sú teraz na okraji
spoločnosti,“</em></strong> vyčíslil. žaneta Cinová, ktorá žije
v jednom z troch bytov s manželom Jozefom a dvomi deťmi, nás pozvala do
svojej pekne zariadenej obývačky. Všetko voňalo čistotou, všade bolo
príjemne teplo. <strong><em>„Býva sa nám tu veľmi dobre, je to veľký
rozdiel oproti tomu, ako sme žili v minulosti. Deti si na nový domov rýchlo
zvykli, nemáme problém ani načas uhradiť všetky náklady spojené
s bývaním. Čo sa týka zariadenia, niečo sme si doniesli ešte
z pôvodného domu, niečo sme prikúpili,“</em></strong> povedala nám pani
domu. Spokojnosť na tvári starostu Breznice Slavomíra Brendzu bola viac ako
pochopiteľná. Aj napriek tomu, že mnohí nedávali tomuto projektu šancu,
presvedčil ich o opaku. Spočiatku sa ozývali hlasy, že Rómovia nedokážu
dom ani len postaviť, lebo nemajú správne pracovné návyky. Tieto obavy sa
nepotvrdili. Našlo sa aj mnoho pochybovačov, ktorí neverili, že sociálne
slabší občania dokážu v nových bytoch kultúrne bývať a tvrdili, že za
pár mesiacov ich zdevastujú. Pri návšteve všetkých troch domácností sme
však museli uznať, že sú čisté, útulné, pekne zariadené.
<strong><em>„Všetky tri rodiny si platia nájomné, fond opráv, vývoz
fekálií, odpad. Títo Rómovia robia cez rôzne projekty v spolupráci
s úradom práce, tým pádom majú zvýšenú dávku v hmotnej núdzi alebo
plat, takže dokážu pokryť náklady na bývanie. Jedna rodina získala byt,
pretože mala prednostné právo na pozemok, kde objekt stojí, vzdala sa ho
totiž v prospech obce, u druhej zavážil fakt, že mala päť detí a tretiu
sme tu ubytovali preto, lebo bývala v najhorších podmienkach. U tejto
rodiny bola obec osobitným príjemcom dávok v hmotnej núdzi, z ktorých som
jej sťahoval nájomné a snažil som sa ju naučiť hospodáriť. V čase,
keď žila v chatrči, mala voči spoluobčanom dlhy vo výške takmer
900 eur. Za pol roka sa nám ich podarilo vyrovnať. Tejto rodine sme peniaze
dávali v týždenných čiastkach, chodili sme s ňou na nákupy a podarilo
sa. Dnes už vedia títo ľudia s peniazmi hospodáriť sami,“</em></strong>
s uspokojením skonštatoval S. Brendza. Zaujímalo nás, či sa v priebehu
prvého roka vyskytli nejaké problémy súvisiace s kvalitou stavby a tiež,
ako spolu susedia v novopostavenom dome vychádzajú. <strong><em>„Kvalita
budovy je dobrá, v každej izbe je piecka, kde sa topí, sú tu nové
plastové okná, vetračky, takže problémy, napríklad s plesňami, sme
nezaznamenali. V dvoch bytoch si nájomníci obydlia dokonca svojpomocne
upravili. Pýtali sa ma, či do nich môžu investovať, v čom som nevidel
žiadny problém. Jedna rodina si urobila drevené obklady chodby a kuchyne,
druhá si obydlie skrášlila obkladačkami.“</em></strong> Pred rokom mal
breznický starosta víziu, aby rodiny, ktoré už vtedy žili na vyššej
úrovni, takpovediac potiahli tú najslabšiu. Podarilo sa, sociálne
najslabší Rómovia pomaly dobiehajú ostatných. <strong><em>„V dome sú
tri sprchy s teplou vodou, pokiaľ má s týmto niektorá rodina problém,
ostatné jej pomôžu,“</em></strong> uviedol konkrétny príklad vzťahov
medzi susedmi. Keďže piecky v bytoch sú na tuhé palivo, Rómovia si
zakúpia buď povolenku od urbariátu, alebo si chodia po oriezky do neďalekej
píly. <strong><em>„Perličkou je aj to, že u týchto nájomníkov nie je
žiaden problém s platbami za vodu a elektrinu. Výhodou totiž je, že majú
zlegalizovaný dom a nájomnú zmluvu, na základe ktorej dostávajú od štátu
príspevok na bývanie. Rómovia, ktorí bývajú v čiernych stavbách, naňho
nárok nemajú. Preto by bolo dobré, keby si zlegalizovali bývanie všetci
v osade. Lebo aj keď mnohí poctivo platia za vodu a elektrinu, tí ktorí
bývajú na čierno, nemajú nárok na spomínaný príspevok,“</em></strong>
ozrejmil S. Brendza a dodal, že aj vďaka tomuto vydarenému projektu je
kriminalita breznických Rómov takmer nulová. Vzhľadom na to, že obec bola
v rámci Slovenska najúspešnejšou v pilotnom programe svojpomocnej
výstavby domov pre Rómov, je veľká šanca, že uspeje aj v druhej etape a
v osade vyrastie ďalší podobný objekt.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-breznica-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-breznica-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-breznica-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-breznica-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-breznica-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-breznica-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-breznica-04.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-breznica-04.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-breznica-05.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-breznica-05.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-breznica-06.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-breznica-06.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-breznica-07.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-breznica-07.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-breznica-08.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-breznica-08.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-breznica-09.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-breznica-09.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-breznica-10.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-breznica-10.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-breznica-11.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-breznica-11.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-breznica-12.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-breznica-12.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-breznica-13.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-breznica-13.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-breznica-14.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-breznica-14.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-breznica-15.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-breznica-15.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-breznica-16.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-breznica-16.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-breznica-17.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-breznica-17.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-breznica-18.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-breznica-18.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-breznica-19.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-breznica-19.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-breznica-20.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-breznica-20.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-breznica-21.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-breznica-21.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-breznica-22.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-breznica-22.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-breznica-23.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-breznica-23.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-breznica-24.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-breznica-24.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter