Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Penta je vlastníkom stropkovskej nemocnice už aj oficiálne

<p>Protimonopolný úrad SR odobril investičnej skupine Penta nadobudnutie
stopercentného obchodného podielu v spoločnosti Estate Consult, ktorá
prevádzkuje regionálnu sieť nemocníc Svet zdravia (v mestách Humenné,
Svidník, Spišská Nová Ves, Rožňava, Trebišov, Michalovce, Partizánske a
Vranov nad Topľou s detašovanými pracoviskami v Medzilaborciach a
v Stropkove). Penta do konca roka investuje 3 mil. eur, ktoré budú použité
na modernizáciu nemocníc a zlepšenie kvality poskytovaných zdravotníckych
služieb.
V nemocniciach, ktorých spádová oblasť predstavuje 631 tisíc obyvateľov,
pracuje 4 400 zamestnancov.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter