Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Peniaze z predaja v komunále využijú na opravu strechy

<p>Na najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva budú poslanci
schvaľovať prvú tohtoročnú úpravu mestského rozpočtu. Najzásadnejšími
zmenami bude zvýšenie príjmov z predaja majetku mesta o 50 100 eur.

<p>Ide o predaj priestorov v Dome služieb (predajňa nábytku na poschodí),
ktoré vo verejnej súťaži získal podnikateľ Ján Dovičák. Takmer celý
výťažok z predaja (47 063 eur) mesto investuje do kompletnej výmeny
strechy kaštieľa, ktorá je v havarijnom stave. Výberové konanie na
dodávateľa rekonštrukčných prác bola vyhlásená koncom minulého roka.
Napriek tomu, že jej víťaza mesto zatiaľ nezverejnilo, podľa našich
informácií by mala rekonštrukciu zabezpečovať firma J. Dovičáka. Dodajme,
že v komunále ostávajú nepredané priestory za 71 100 eur, na ktoré mesto
opätovne vyhlásilo verejnú súťaž.
Prvá tohtoročná úprava ráta aj s krátením finančného transferu mesta
pre podnik Služba určeného na prevádzku letného kúpaliska vo výške
42 366 eur. Mesto predpokladá, že areál prejde už v tejto sezóne do
správy potenciálneho nájomcu KM-Systém Prešov. Mesto bude v prvých
piatich rokoch poskytovať tejto firme 45 tis. eur. Túto skutočnosť preto
zahrnuli aj do prvej úpravy rozpočtu. Uzavretie nájomného vzťahu a s tým
súvisiacej dotácie je však podmienené schválením zmluvy poslancami
zastupiteľstva. Najbližšie zasadnutie je predbežne naplánované na
4. apríla.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter