Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Peniaze na novoročný ohňostroj z rozpočtu vyškrtli

<p>Takmer sedemhodinový
rokovací maratón absolvovali minulý štvrtok stropkovskí poslanci. Ešte
pred schvaľovaním budúcoročného rozpočtu sa zaoberali poslednou úpravou
aktuálneho rozpočtu mesta. V úvode prejednávaného bodu sa oboznámili
s opatreniami, ktoré v ňom boli vykonané od jeho štvrtej úpravy.
V dôsledku navrhovaných zmien sa celkové príjmy mesta znížili o 391 158
eur na 6 297 602 eur. O rovnakú sumu sa znižujú aj celkové výdavky,
ktoré po úprave predstavujú sumu 6 297 412 €. Prebytok rozpočtu tak
dosiahol len 190 eur.

<p>Do rozpravy k tomuto bodu sa prihlásil poslanec Stanislav Humeník (KDH),
ktorý skonštatoval, že prijatím predkladanej úpravy dôjde k zreálneniu
hospodárenia mesta a teda nie je dôvod na zásadnejšie úpravy. Vo svojom
vystúpení však upozornil na zvýšenie príspevku pre ABC CVČ v sume
4580 eur na celkových 214 990 eur. V tejto súvislosti poukázal na fakt,
že ABC CVČ vyrobilo v tomto roku dlhy za vyše 40 tisíc eur.
„Takéto hospodárenie je neúnosné a prekročilo to už všetky
hranice tolerancie,“
zdôraznil S. Humeník. Na jeho slová
reagoval aj riaditeľ centra Martin Blaško, ktorý sa poslancom snažil
vysvetliť hospodárenie CVČ. Téme sa budeme podrobnejšie venovať
v budúcom vydaní Stropkovského Spektra.
Napriek tomu, že v predkladanom návrhu úpravy aktuálneho rozpočtu nebol
veľký priestor na presun financií medzi jednotlivými položkami, k jednej,
možno zanedbateľnej úprave predsa len došlo. Viceprimátor Pavol Kačic
(ĽS-HZDS) dal pozmeňujúci návrh na presun finančných prostriedkov v sume
1600 eur určených na ohňostroj. Tieto peniaze navrhol použiť na nákup
plastových okien pre Materskú školu na ulici A. Hlinku. Poslanci túto zmenu
jednohlasne schválili.
Ak sa teda za dva týždne nepodarí zabezpečiť prípadné sponzorské
prostriedky, po dlhých rokoch bude naše mesto unikátom, v ktorom bude kvôli
ušetreniu 1600 eur chýbať tradičný novoročný ohňostroj.
Foto: Jakub Hutňan

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter