Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Pečatné obrazy mestských pečatí zo 16. a 17. storočia

Pečatné obrazy na najstarších mestských pečatiach nie sú doposiaľ
spoľahlivo interpretované. Na každej z pečatí z rokov 1502, 1547, 1570 a
1619 sa nachádzajú dve postavy a okrem pečate z roku 1502 sa na každej
nachádza kruhopis SIGILLVM OPPIDI STROPKO, ale s iným letopočtom. Pečatný
obraz z roku 1547 je iný ako ostatné a dá sa jednoznačne interpretovať
ako Madona s dieťaťom v náručí a stojaca na polmesiaci (Podobný obraz sa
vyskytuje na reliéfnej renesančnej tabuli z roku 1661). Mestská rada si
z neznámych príčin dala vyhotoviť v roku 1570 nové pečatidlo a
pečatný obraz je podobný ako na pečati z roku 1502 a 1619. Doposiaľ
prevláda názor, že na týchto pečatiach je vyobrazená sv. Anna s malou
Máriou. Symbolika na pečatných obrazoch vôbec nesúvisí so sv. Annou,
pretože jej symbolmi sú otvorená kniha, ľalia alebo brána. Na pečatných
obrazoch má stojaca postava rozpustené vlasy a na hlave korunu (v prípade
pečate z roku 1502 svätožiaru), ktorá sv. Anne neprináleží a taktiež
sa sv. Anna zobrazuje s hlavou zahalenou závojom, nie s rozpustenými vlasmi.
Práve Panna Mária sa zobrazuje s korunou na hlave, má rozpustené vlasy a
v niektorých prípadoch drží aj kríž, ktorý je symbolom Ježiša Krista.
Preto sa domnievame, že ide o Pannu Máriu s malým Ježišom, ktorého si
vinie k sebe. Najlepšie je to vidieť na pečati z roku 1502 a 1570. Na
staršej a mladšej pečati z roku 1619 rytec tieto postavy zobrazil inak. Na
staršej pečati z roku 1619 dieťa (Ježiš) drží v ruke akoby kyticu, čo
môžu byť ľalie, ktoré sú symbolom nepoškvrnenosti Panny Márie. Na
mladšej pečati z roku 1619 drží kríž, ale táto pečať je spracovaná
chybne. Pod postavou držiacou kríž sú tri kvety. Ide pravdepodobne o ruže,
ktoré sú taktiež symbolom Panny Márie. V kresťanskej symbolike je ruža
jedným zo symbolov Panny Márie, čo je založené na slovách Písma a najmä
Piesne Šalamúnovej. Sv. Ambrózius sa o Panne Márii zmieňuje ako o „ruži
bez tŕňov.“ Tieto ruže sú dnes v erbe mesta Stropkov s piatimi lupeňmi,
ktoré symbolizujú slnko, božstvo, svetlo, dokonalosť a nekonečnosť
života.
Domnievame sa preto, že na pečatnom obraze je vyobrazená Panna Mária
s malým Ježišom, nie sv. Anna s Pannou Máriou. Pečať mestečka z roku
1547 nás v tom len utvrdzuje.
Mgr. Ľuboslav Šmajda – MsÚ
Zdroje:
BEŇKO, Ján a kol.: Stropkov. Martin: Vydavateľstvo Gradus, 1994, s. 320, ISBN
80-901392-5-6.
NOVÁK, Jozef: Pečate miest a obcí na Slovensku. Druhý zväzok: N – Ž.
Bratislava: FFUK, 2008, s. 648. ISBN 978-80-89236-53-4.
VRTEĽ, Ladislav: O symbolike erbu mesta Stropkov. In: Stropkovské spektrum,
roč. MMIX, č. 35 z 24. augusta 2009.
VRTEĽ, Ladislav: Heraldica Sanctorum. Bratislava: VEDA, 2016, ISBN
978-80-224-1547-7.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter