Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Patríme medzi okresy s najvyšším percentom maródov

<p>V minulom roku evidovala Sociálna poisťovňa v okrese Stropkov 2 831
nových dočasných práceneschopných. Keďže sa vzhľadom na rozdielnu
veľkosť jednotlivé okresy v rámci Slovenska neporovnávajú podľa počtu
práceneschopných, ako vhodnejší sa javí percentuálny ukazovateľ.

<p>„Okres Stropkov s 9,492 percentami patrí medzi okresy
s najvyšším percentom dočasnej pracovnej neschopnosti. Len pre porovnanie,
slovenský priemer za minulý rok je 4,156 percenta,“
uviedol
riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder.
Zamestnanci tohto úradu vykonávali aj kontroly dodržiavania liečebného
režimu. Zaujímalo nás, aké postihy hrozia pacientom, ktorí ho porušili.
„Pokiaľ naši zamestnanci zistia nedodržanie liečebného
režimu, dočasne práceneschopný poistenec nemá nárok na výplatu
nemocenského odo dňa porušenia liečebného režimu určeného lekárom do
skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najviac v rozsahu 30 dní odo
dňa porušenia liečebného režimu určeného lekárom. Okrem toho môže
Sociálna poisťovňa za porušenie povinností dočasne práceneschopného
poistenca uložiť pokutu,“
upozornil Višváder a dodal, že
Sociálna poisťovňa zaznamenala v minulom roku aj snahu o zneužívanie
nemocenského poistenia účelovými péenkami. V odôvodnených prípadoch
podala podnety orgánom činným v trestnom konaní. Podľa hovorcu má vysoká
chorobnosť v regiónoch na východe Slovenska viacero príčin –
nepriaznivý zdravotný stav, zlý životný štýl, dlhé čakacie doby na
odborné vyšetrenia a lekárske zákroky, svoju úlohu zohrávajú aj sociálne
a ekonomické faktory. K príčinám vysokej chorobnosti sa v podobnom duchu
vyjadrila aj praktická lekárka pre dospelých MUDr. Eva Bujdošová.
„Je kríza, veľa ľudí sa vracia domov, pretože prídu
o prácu v zahraničí. Dovolím si tvrdiť, že skoro každý takýto pacient
má nejaký zdravotný problém. Ide najmä o choroby pohybového aparátu,
väčšinou chrbtice. Nikomu z týchto ľudí nemôžete tvrdiť, že sú
zdraví, pretože ťažká fyzická práca vonku na stavbe za každých
poveternostných podmienok si vyberá svoju daň. Veľakrát majú opotrebovaný
pohybový aparát aj pomerne mladí ľudia. Na druhej strane som presvedčená,
že keby títo pacienti neprišli o prácu, na péenku by určite nešli a
pracovali by aj napriek zdravotným problémom. Vieme totiž, ako to chodí. Na
prácach v zahraničí sa neliečia ani vtedy, keď je to potrebné, pretože
si chcú udržať zamestnanie. Keď ich situácia prinúti vrátiť sa domov,
jednak sa chcú dať zdravotne do poriadku, jednak finančne vykryť obdobie bez
príjmu aspoň maródkou.“

Fakty

V roku 2012 vykonali zamestnanci Sociálnej poisťovne v okrese Stropkov
660 kontrol dodržiavania liečebného režimu (KDLR).
351 poistencov dodržalo LR
309 poistencov bolo podozrivých z porušenia LR
Postihy
129 poistencov bolo vypísaných do práce (ukončená PN)
175 poistencov bolo ošetrujúcimi lekármi ospravedlnených (odborné
vyšetrenia a pod.)
5 poistencov porušilo liečebný režim a bol daný návrh na zastavenie
výplaty nemocenského – bol uložený aj hmotný postih vo výške
149,88 €.
Najčastejšie príčiny práceneschopnosti
1. Choroby pohybovej sústavy – 1028
2. Choroby dýchacej sústavy – 528
3. Poranenia, otravy a iné následky vonkajších príčin mimo výkonu
zamestnania – 254
4. Choroby obehovej sústavy – 140
Vekové zloženie najčastejšie marodujúcich
30 – 39 roční – 1039
50 – 60 roční – 1036

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter