Päť osobností a divadelný súbor prevzali v piatok ocenenia mesta

Pri príležitosti slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva boli
uplynulý piatok vo veľkej sále mestského kaštieľa ocenené osobnosti,
ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a šírenie dobrého mena
nášho mesta doma i v zahraničí.

Päť Stropkovčanov a divadelný súbor NO-TAK prevzalo z rúk primátora
Peter Obrimčáka Ďakovné listy, Cenu mesta a Čestné občianstvo. Na
slávnosti sa okrem laureátov a ich hostí, zúčastnili aj predstavitelia
štátnej správy, riaditelia tunajších škôl a ďalší zástupcovia
kultúrno-spoločenského života v meste. V novodobej histórii mesta sa
slávnostné zasadnutie zastupiteľstva spojené s oceňovaním osobností
konalo po piatykrát.
„Práve dnešný deň je jeden z mála takých, kedy sa môžeme
zastaviť v neustálom kolobehu a porozmýšľať o zmysle nášho bytia,
úsilia a hodnotách, ktoré vytvoril ľudský talent a um osobnosti. Krásne a
vznešené je, ak človek po sebe necháva hodnoty. Za vás, vážení
laureáti, hovoria úspešní žiaci a neskôr študenti, ktorým ste dlhé roky
odovzdávali svoje pedagogické majstrovstvo a pripravovali ste ich do života.
Svojim talentom a vrúcnym vzťahom k spevu a umeniu spríjemňujete naše
všedné dni a ste veľkým prínosom pre našu kultúru. Svojou oddanosťou a
pokorou odovzdávate ľuďom cez modlitby pokoj a lásku. V rôznych odvetviach
ste zanechali svoju viditeľnú stopu, vysokú odbornú, ale aj ľudskú, ktorá
si nachádza svojich následníkov. Pre naše mesto a spoločnosť ste odviedli
kus práce. Je pre mňa cťou, že vás tu môžem dnes privítať, že ste
prijali moje pozvanie a zároveň je to pre mňa veľká výzva, aby som sa
obzrel za uplynulým obdobím a za prácou, ktorú ste vykonali. Srdečná
vďaka za všetko, čo ste urobili pre vaše mesto,“
povedal
v slávnostnom príhovore primátor mesta Peter Obrimčák. Ďakovný list za
dlhoročnú pedagogickú činnosť, spoločenskú a kultúrnu angažovanosť
v prospech mesta prevzala Edita Ferdorková, ktorá sa učiteľskému povolaniu
venovala od roku 1949. „Z celého srdca ďakujem za toto
ocenenie. Je to pre mňa veľká česť. Ďakujem aj všetkým svojim bývalým
žiakom, kolegom a spolupracovníkom, súčasným priateľom zo speváckeho
zboru a všetkým známym v Stropkove, ktorí na mňa myslia a doprajú mi
priazeň. Všetkým prajem veľa šťastia a úspechov,“

poďakovala po prevzatí ocenenia dlhoročná stropkovská pedagogička E.
Fedorková. Ďakovný list za záslužnú pedagogickú činnosť a rozvoj
matičného hnutia udelil primátor mesta aj ďalšej významnej učiteľskej
osobnosti Stropkova – Eduardovi Šmilňákovi. „Nerád
rozprávam o sebe veľa. Nakoniec, v takej situácii by som to ani nedokázal.
Keď som sa dozvedel o svojom ocenení, veľa som rozmýšľal o svojom
živote. Povedal som si – sám si nič, a je to svätá pravda. Mal som
v živote obrovské šťastie, že som bol obklopený ľuďmi, s ktorými som
si porozumel. A hlavne v mojej rodine. Za to, že som dnes tu, ďakujem
v predovšetkým svojej manželke, s ktorou sme spolu vychovali tri deti.
Ďalším veľkým povzbudením sú pravidelné stretnutia so žiakmi, ktorí ma
zastavujú v meste a dávajú mi najavo svoj vzťah ku mne. A veľkú časť
svojho duchovna som našiel v Matici slovenskej, ktorá mi bola skutočnou
matkou,“
povedal v emotívnom príhovore E. Šmilňák. Trojicu
ocenených Ďakovným listom doplnila Terézia Lipinská, predsedníčka
miestnej organizácie Únie žien Slovenska a asistentka poslanca NR SR a
primátora mesta P. Obrimčáka. Ocenená bola za záslužnú pedagogickú
činnosť, aktívnu prácu v spoločenskej organizácii Únia žien Slovenska a
za spoluprácu s mestom. „Som nesmierne rada, že aj mravenčia
činnosť človeka je hodná povšimnutia a navrhnutá na takéto ocenenie.
Chcem poďakovať všetkým, s ktorými som spolupracovala na poli pedagogickom
a od ktorých som čerpala bohaté skúsenosti. A hlavne svojim ženám, ktoré
boli pravdepodobne iniciátorkami návrhu na moje ocenenie,“

uviedla T. Lipinská.
Za zveľaďovanie mesta najmä po duchovnej stránke a za aktívnu činnosť pri
výstavbe chrámu pravoslávnej cirkvi prevzal Cenu mesta Stropkov správca
farnosti pravoslávnej cirkevnej obce Peter Cuper, ktorý sa v júli tohto roka
dožíva významného životného jubilea 80 rokov. „Ďakujem
hlavne Pánu Bohu, že som sa dožil dnešného dňa. Potom ďakujem vám, že
som u vás našiel lásku a že ste ocenili moju prácu. Možno ani nie tak
moju prácu, ale skôr našich veriacich. Pretože ich stále učím láske ku
každému a tiež obetavosti a pracovitosti. Ako som do Stropkova prišiel, tak
som tu stále. Chceli ma preložiť, ale ja som sa tak zamiloval do tých
Stropkovčanov , že „nijak raz“ som zo Stropkova nechcel odísť. Nech vám
dá Boh všetkým veľa zdravia a nech vás všetkých ochraňuje. Christos
raždajetsja!“
poďakoval za ocenenie P. Cuper. Cenu mesta
udelenú Divadlu mladých NO-TAK, ktoré v Stropkove pôsobí už vyše
20 rokov prevzal jeho dlhoročný člen Peter Vateha. „Veľmi si
vážime dnešné ocenenie, ktoré je dôkazom toho, že energia, ktorú
vkladáme do prípravy vystúpení sa nestráca vo vzduchoprázdne a že je
záujem o výsledky nášho snaženia. Našou snahou do budúcnosti bude
pripravovať kvalitné predstavenia, ktoré obohatia vedomie nášho diváka a
zároveň spestria kultúrne dianie v našom meste. A hlavne by sme sa chceli
poďakovať nášmu režisérovi – Milovi Cimbalovi, vďaka ktorému
existujeme už 20 rokov.“
Defilé ocenených osobností
uzavrela v piatok nová Čestná občianka mesta Stropkov, speváčka Beáta
Dubasová. „Som úprimne dojatá a priznám sa, že toto ocenenie
som vôbec nečakala. Naozaj si toto ocenenie veľmi vážim a verte, že pre
mňa veľa znamená. Aj keď už vyše 25 rokov žijem v hlavnom meste, rada
chodím do Stropkova. Milujem toto mesto, milujem týchto ľudí a oceňujem
všetky vaše úspechy. Vidím ako mesto zo dňa rastie, je krajšie a krajšie
a teším sa z toho. Ešte raz úprimne ďakujem.“

Obohatením slávnostného zasadnutia MsZ boli vystúpenia žiakov Základnej
umeleckej školy F. Veselého. Oficiálnu časť uzavrel záverečným
príhovorom primátor mesta. V neformálnej atmosfére pokračovala slávnosť
na pripravenej recepcii v reštaurácii kaštieľa. Profily ocenených
osobností prinášame na strane 6. Krátke rozhovory s ocenenými uverejníme
v nasledujúcom vydaní Spektra.

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter