Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Parkovanie v Stropkove si vyžaduje systémové riešenie

<p>Na poslednom mestskom zastupiteľstve poukázal Juraj Lehocký, ktorý je
poverený riadením Mestskej polície, na problémy v statickej doprave.
Situácia sa oproti uplynulému polroku nezmenila, dokonca vzhľadom na nárast
počtu vozidiel problémy s parkovaním narastajú.</p>

<p><strong><em>„Najviac a najčastejšie sa tento problém prejavuje v okolí
nemocnice, kde by pomohlo, aj vzhľadom na šírkové parametre komunikácie,
aspoň čiastočne riešiť dopravnú situáciu zriadením jednosmernej
premávky. Hliadky MsP, ktoré sa snažia o to, aby vodiči motorových
vozidiel dodržiavali povinnosti, ktoré pre nich vyplývajú zo zvislého
dopravného značenia, sa stávajú terčom kritiky a slovných útokov
vodičov. Na Hrnčiarskej ulici, v časti, kde sa nachádzajú poschodové
garáže, je nedostatok parkovacích miest, ale aj nedostatočné šírkové
parametre medzi parkoviskom a garážami. Na Krátkej ulici sa prejavuje
nedisciplinovanosť vodičov a neochota parkovať na inom mieste, ako pred
blokom, kde bývajú. V súčasnosti je už nedostatok parkovacích miest aj
v centre mesta, najmä počas pracovných dní a počas pracovnej
doby.“</em></strong> J. Lehocký navrhol, že ak by bola vôľa a finančné
prostriedky na riešenie statickej, ale aj dynamickej dopravy v meste, bolo by
užitočné dať spracovať odbornej organizácii nový systém dopravného
značenia v Stropkove a jeho priľahlých častiach. Riešenie tohto problému
v uplynulom období označil za improvizáciu.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter