Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

PARK ZVIERAT pripravený pre Váš oddych, rozptýlenie, poučenie

Park zvierat leží v centre mesta
na hlavnom ťahu na Poľsko a Ukrajinu a svojou polohou uprostred mesta ponúka
obyvateľom i návštevníkom Stropkova po celý rok príležitosť na
poučenie, regeneráciu síl, oddych po každodennej práci a využitie
voľného času detí a mládeže.

Registrácia neziskovej organizácie Park zvierat je stále v procese
registrácie. Všetky potrebné dokumenty boli odovzdané a je teda predpoklad,
že najneskôr k 1. januáru 2019 zanikne CVČ Fauna a organizácia začne
fungovať ako Park zvierat. Pútač spred Parku zvierat bol odstránený a
najneskôr do konca roka budú odstránené aj všetky ostatné tabule nesúce
názov ZOO Park.
„Niektoré pútače museli byť odstránené a Park zvierat nie je
jednoduché pre zahraničných turistov nájsť. Nepožiadali sme o status
„zoologickej záhrady“ a tiež sme nespĺňali podmienku rozlohy v ha na
počet zvierat, preto bola udelená pokuta,“
vysvetlil Kamil
Soóš.
Na februárovom MsZ bolo povedané, že v parku sa nenachádzajú žiadne
zvieratá. Ako K. Sóoš uviedol bolo tomu tak z dôvodu zimovania zvierat,
keďže park nedisponoval priestormi vhodnými na ich zimovanie a tiež
z dôvodu chýbajúcej evidencie.
V parku sa momentálne nachádza asi 45 druhov zvierat, ktoré sú
zaevidované a majú svoje druhové karty. Sú to rôzne jaštery, hady, lamy,
kone, ovce, plazy, opice, líšky, vtáci a mnoho iných.
„Veľkým problémom boli korytnačky. Nechcené korytnačky
ľudia priniesli do parku a jednoducho hodili do jazierka, ktorý sa nachádza
v parku,“
povedal K. Sóoš.
Išlo o invazívny druh, ktorý sa na Slovensku nevyskytuje. Ak by sa tento
druh korytnačky dostal do voľnej prírody došlo by k skríženiu a teda
vznikol by hybridný druh, ktorý by vytlačil druh pôvodný, ktorý je
zákonom chránený.
Labuť hrubozobá bola tiež dôvodom sankcionovania. „Druhovú
kartu labuť mala, chybou bolo to, že duplikát nebol odovzdaný na oddelenie
životného prostredia,“
uviedol K. Sóoš.
Problémov nebolo málo a ich odstránenie si vyžadovalo systematické
riešenia. K. Sóoš vníma tieto problémy ako chybu predošlého vedenia
mesta. Terajšie vedenie sa snaží chyby odstrániť a hlavne Park zvierat
zlegalizovať.
„Odkedy som bol poverený vedením Parku zvierat mal som tu už
asi 8 rôznych kontrol z rôznych inštitúcii a to z ďaleka nie je
koniec,“
doplnil K. Sóoš s tým, že cíti akúsi krivdu a
polená pod nohami, žiadne konkrétne riešenia, návody, len kopec
byrokracie.
„Roky sa tu nič nestavalo, len sa to tak viezlo. Nikdy sme nemali
žiadne vízie do budúcna, pretože sme nikdy nevedeli, či ešte budeme
fungovať aj ďalšiu sezónu,“
priblížil problém bývalého
vedenia mesta.
Mnoho ľudí vníma Park zvierat ako neuveriteľne krásne miesto, ktoré má
potenciál. Do budúcna by bolo vhodnejšie z hľadiska malej rozlohy parku,
zamerať sa skôr na vtáctvo a jeho špeciálne druhy alebo malé cicavce,
určite to nie je vhodné miesto pre levy, lamy a iné veľké zvieratá.
„Ja by som sa rád zameral skôr na handicapované zvieratká,
ktoré nemôžu prežiť vo voľnej prírode. S podobným zariadením som sa
stretol v Bratislave. V tomto zariadení sa nachádzajú zvieratá, ktoré
nikto nechcel, ranené alebo handicapované zvieratá, alebo zvieratá
choré,“
priblížil svoju víziu do budúcna.
Je veľmi veľa snov a plánov, zatiaľ majú prioritu existenčné problémy,
s ktorými sa treba popasovať. „Bude dobre, treba len
čas,“
odkázal v závere K. Sóoš.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter