Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Park dostal nový vzhľad. Vydrží nová výsadba alebo sa na nej podpíše vyčíňanie vandalov?

V priebehu minulého
týždňa prebiehala v mestskom parku výsadba nových drevín a zelene.
Vysádzanie stromčekov a kvetov mali na starosti zamestnanci zo správy
verejnej zelene mestského podniku Služba. Vedenie mesta už dávnejšie
deklarovalo, že aj park by si zaslúžil väčšiu pozornosť a starostlivosť.
Generel zelene bol starý niekoľko desiatkov rokov, posledný bol z roku 1980,
preto bola nevyhnutná jeho aktualizácia.

„S úpravou parku sme začali už v minulom roku, kedy tam
bolo kompletne zrekonštruované oplotenie. V tomto roku pokračujeme
s úpravami zelených plôch. Južná časť parku je postupne revitalizovaná,
čím celému tomuto priestoru chceme dať nový vzhľad,“

uviedol Dušan Lukáč, vedúci prevádzky m. p. Služba. Cieľom revitalizácie
a úpravy parku je vytvorenie kvalitnejšej a krajšej oddychovej zóny pre
občanov a návštevníkov mesta. „V aktuálnej fáze sme začali
plochami v okolí okresného úradu, s výsadbou však plánujeme pokračovať
k sanktuáriu, popred oporný múr. Po dokončení úprav zelených plôch
plánujeme v parku osadiť aj informačné tabule, z ktorých sa
návštevníci budú môcť dozvedieť viaceré zaujímavé informácie viažuce
sa k tomuto historicky bohatému územiu Stropkova. Vzhľadom na realizované
úpravy by som rád apeloval a poprosil širokú verejnosť, aby nepoškodzovali
verejnú zeleň a aby sme si všetci vážili tento pekný priestor v centre
mesta.“
Mesto požiadalo aj o výrub troch tují v blízkosti
fontány, ktoré chce nahradiť záhonmi. Po revitalizácii parku sa Služba
podobnými úpravami bude zaoberať aj v obytných zónach pri bytových domoch
v širšom centre mesta. „Najbližšie sa bude naša pozornosť
sústrediť na okolie Žihadielka.“

Čo sa týka fontán, tie sa budú spúšťať tento týždeň.
„Fontány v meste sme zvykli vždy spúšťať v druhej polovici
mája. Obidve uvedieme do prevádzky v priebehu tohto týždňa. Pred
aktuálnou sezónou sme sa zamerali na rekonštrukciu obvodového plášťa
fontány v parku. Z fontány dlhodobo unikala voda, preto bolo obvodové
murivo značne navlhnuté,“
vysvetlil vedúci prevádzky
Služba. Pôvodný obklad bol odstránený, murivo vysušené a doplnené
novým. „V týchto dňoch tam naši zamestnanci inštalujú nový
žulový obklad. Jeho povrch bude umývateľný, na rozdiel od toho
predchádzajúceho, ktorý bol znečistený a svoje stopy na ňom zanechali aj
vandali. Fontána v parku ako aj na námestí po minuloročnej oprave
technických rozvodov funguje a veríme, že počas nadchádzajúcej sezóny
bude ich prevádzka bezproblémová.“

V rámci dopĺňania mestského mobiliáru pribudnú v týchto dňoch pred
okresným úradom a na námestí nové stojany na bicykle a kvetinové
pyramídy. „Na podniku už máme dodané nové kvetinové
pyramídy. Ide o moderné záhony, kde budú kvetiny kaskádovito vysadené a
rozmiestnené po námestí. Výsadbu sme už uskutočnili, čakáme, kým sa
kvety ujmú. Predpokladám, že v druhej polovici júna budeme môcť
všetkých 12 kusov rozmiestniť vo vytipovaných lokalitách,“

dodal v závere D. Lukáč.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter