Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Pár dôležitých informácií pre tých, ktorí sa chystajú dovolenkovať v Chorvátsku

Dovolenková sezóna je predo dvermi. Chorvátsko sa v posledných rokoch
stalo jednou z najobľúbenejších dovolenkových destinácií Slovákov.
Niektorí si Chorvátsko obľúbili kvôli krásnemu čistému Jadran, iní pre
jeho prijateľnú vzdialenosť a možnosť cestovať za jeho krásami
v pohodlí svojho auta. Polícia prináša dôležité informácie pre
všetkých, ktorí práve tu plánujú stráviť pár letných dní.

„Po skúsenostiach z predchádzajúcich rokov ako aj podľa
informácií policajného pridelenca pôsobiaceho v Chorvátsku je dôležité
pripomenúť našim občanom niekoľko praktických rád,“

uviedla Denisa Baloghová, hovorkyňa Prezídia PZ.
Prvoradé je včas si skontrolovať platnosť svojich cestovných
dokladov a občianskych preukazov.
Do Chorvátskej republiky môžu
slovenskí občania cestovať s platným cestovným pasom, alebo občianskym
preukazom na dobu 90 dní bez víz.
Deti musia mať svoj vlastný cestovný doklad. Dávno už nie
je možné zapísať ich do cestovného pasu rodičov.
Ideálne je trasu plánovať vopred, použitím dopravného
plánovača.
Myslite na to, že najzaťaženejšie dni v doprave sú
piatok, sobota a dni, keď sa menia turnusy, teda na začiatku mesiaca,
v strede a na konci mesiaca.
Ak ste na polícii nahlásili stratu alebo krádež občianskeho
preukazu alebo cestovného pasu a potom ho našli, s takýmto dokladom už
necestujte!
Údaje o takomto doklade boli vložené do informačného
systému a preto pri každej kontrole či už hraničnej alebo bežnej sa
hľadí na takýto doklad ako na neplatný. Ak nájdete
stratený alebo ukradnutý doklad, na polícii sa ešte pred cestou informujte
ako máte postupovať, aby sa vám nestalo, že pri ceste na dovolenku vás pri
kontrole nevpustia do krajiny kam cestujete. „Doklad, ktorý
občan v domovskej krajine nahlási ako stratený a následne ho predloží ako
cestovný doklad pri prechode štátnej hranice, polícia Chorvátskej republiky
ho zadrží a odstúpi ako neplatný na zastupiteľský úrad príslušnej
krajiny. A to znamená ďalšie komplikácie.“

Od začiatku roka bol zistený jeden prípad použitia neplatného, v minulosti
strateného dokladu, pri vstupe do Chorvátska. V dvoch prípadoch boli vydané
náhradné cestovné doklady občanom Slovenskej republiky z dôvodu ich straty
na území Chorvátskej republiky.
Od 1. júla do 31. augusta sa o bezpečnosť dovolenkárov
v Chorvátsku postará osem slovenských policajtov.
Pôsobiť budú
v najnavštevovanejších oblastiach Chorvátska, a to
v Splitsko-dalmatínskej a v Primorsko-goranskej.
-r-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter