Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

„Pane, nedaj mi zovšednieť…“

obrazekTýmito slovami sme sa
modlievali ešte ako bohoslovci v kňazskom seminári. Bolo by vhodné, aby sme
sa v tomto zmysle častejšie modlili i v dnešných časoch: „Pane Bože,
nedaj mi zovšednieť. Pomôž mi prežívať každú prítomnú chvíľu ako
sviatok, ako neopakovateľný a nezaslúžený dar od Boha.“

Proti všednosti života nám pomáhajú i májové či júnové
slávnosti, najmä prvé sväté prijímanie a sväté birmovky, a taktiež
turíčne sviatky.
Sú to slávnosti, na ktoré sa deti a mládež
pripravujú 1-3 roky. Oni sa dotýkajú všetkých nás a predovšetkým
nášho vnútra: rozumu, vôle, pamäti a citov. Spravidla i najstaršie
obrázky v našich domácnostiach sú práve pamiatky na prvé sväté
prijímanie, … Už cisár Napoleon povedal, že najpamätnejším dňom
v jeho živote stále ostáva deň prvého svätého prijímania. Je to pravda,
lebo vtedy človek najviac cíti blízkosť Boha a jeho dotyky. Cíti
vôňu neba a vznešenosť svojej ešte nepoškvrnenej ľudskej
dôstojnosti.

Profesor Caufield bol pozvaný v roku 1988 do Hongkongu. Navštívil
najznámejšie budhistické chrámy. Silný dojem na ňom zanechal chrám
zlatého Budhu. Socha vysoká 3,5 metra. Váži 2,5 tony. Je z rýdzeho
zlata. Hodnota okolo 200 miliónov dolárov. Pri soche v sklenenej skrini bol
uložený veľký kus ílu. História hovorí, že v roku 1957, keď
prevážali túto obrovskú sochu hlineného Budhu, začala praskať. Opadával
z nej íl. Keďže pršalo, zakryli ju plachtou a sekáčmi sekali ďalej.
Zistili, že pod vrstvou ílu je zlatá socha. Bol to veľký objav. Túto sochu
v dávnej histórii obalili budhistickí mnísi ílom, aby ju nepriateľské
barmské vojská neodniesli ako vojnovú korisť. Hlinený Budha ich
nelákal.
Je pravdou, že všetci, najmä my, starší, sme pokrytí ílom hriechu, alebo
inak povedané ílom našich nesprávnych rozhodnutí, niekedy dobre utajeným.
Pri pohľade na naše slávnostne vyzdobené deti máme viac ochoty
odstraňovať všetky nánosy. Odkryť to zlaté jadro, Boží život v nás.
Čisté srdce. „Ó, Pane, nedaj mi upadnúť do všednosti!“
dekan

obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter