Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Pamätník nenarodeným deťom aj v Stropkove

Po vlaňajšej
rekonštrukcii horného cintorína zrealizovalo mesto v tomto roku inštaláciu
ďalšej dominanty tunajšieho pietneho miesta. V prvý novembrový deň, na
Sviatok všetkých svätých, sa po pobožnosti za duše zosnulých na mestskom
cintoríne uskutočnila posviacka Pamätníka nenarodeným deťom.

Autorom v Stropkove i širokom okolí jedinečného umeleckého diela je
Martin Hudáček (1984), ktorý pochádza z Banskej Bystrice, kde na Akadémii
umení vyštudoval sochárstvo. V súčasnosti žije a tvorí v Telgárte.
Jeho diela sa nachádzajú na viacerých miestach v Európe aj v USA.
Súsošie zobrazuje plačúcu matku zranenú potratom a dieťa, ktoré ju
utešuje. Dieťa je zhotovené z priehľadného materiálu, cez ktoré
prechádza svetlo a podávanou rukou pozýva matku k spáse. Matka prijíma
pozvanie od svojho dieťaťa a verí, že Boh jej tiež odpúšťa. Skúsenosť
s potratom je veľmi bolestným osobným zranením, ktoré je potrebné
správne prežiť a spracovať. Je niekoľko možností, ako možno trpiacim
matkám i blízkym pomôcť. Od možnosti oficiálne pochovať predčasne
nenarodené dieťatko, absolvovať duchovno-terapeutický program Ráchelina
vinica, ktorý je určený pre obete umelého aj spontánneho potratu (rodič,
príbuzný, zdravotník) trpiace tzv. popotratovým syndrómom, ale aj
vytvorením miesta na tichú spomienku a modlitbu za nenarodené deti.
Pamätník nenarodeným deťom má všetkým okoloidúcim hovoriť
o nenahraditeľnosti a neprekonateľnej cene každého ľudského života a
zdôrazniť potrebu jeho ochrany od počatia až po prirodzenú smrť.
-mb-
foto: Ing. Blanka Kačurová

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter