Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

P. Obrimčák získal ďalšiu funkciu

<p>Stropkovský primátor Peter Obrimčák obsadil začiatkom leta ďalšiu
funkciu. 23. júna sa stal predsedom dozornej rady Nemocnice Poprad, a.s..
Zakladateľom a jediným akcionárom tohto zdravotníckeho zariadenia je
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom zdravotníctva. Členovia
dozornej rady sú volení a ustanovení valným zhromaždením akcionárov. Ich
úlohou je vykonávať dozor nad operáciami v spoločnosti a jej vedením.
Kontrolujú tiež ročné uzávierky a obchodné výsledky spoločnosti.
P. Obrimčák je takisto členom predstavenstva Stropkovskej sociálnej, a. s. a
členom dozorných rád spoločností VVS, a. s. a Vranovská nemocnica, n. o.
Okrem toho zastáva aj mandát poslanca Zastupiteľstva PSK, je okresným
predsedom strany Smer-SD a takisto prezidentom futbalového klubu MŠK Tesla
Stropkov.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter