Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

P. Obrimčák sa bráni: Mesto sme ubránili od úrokov z omeškania

<p>Primátor Peter Obrimčák s našim týždenníkom dlhodobo nekomunikuje a
príliš ochotný nebol ani po piatkovom súdnom pojednávaní. Neskôr sme ho
nezastihli ani telefonicky, poslali sme mu preto SMS s otázkou, prečo
poslancov ani verejnosť neinformoval o podpise Dodatku č. 3 na práce naviac
za 272 500 eur zo septembra 2011, ani o Dohode o urovnaní, ktorú bez
schválenia v zastupiteľstve podpísal 6. februára 2014. Jeho písomnú
odpoveď uvádzame v plnom znení:</p>

<p><strong><em>„Verejnosť bola informovaná o všetkých okolnostiach a
záväzkových vzťahoch, ktoré som považoval za platné zmluvné vzťahy.
Nakoľko Dodatok č. 3 bol považovaný za neúčinný, hľadelo sa na tento
dodatok ako na neúčinný, preto sa o ničotnom akte neinformomalo. Hľadí sa
naňho, ako keby nikdy nevznikol. Ale keďže došlo k plneniu zo strany
zhotoviteľa za práce naviac, museli sme predísť škodám a takéto plnenie
bez právneho dôvodu sme fixne zakotvili v Dohode o urovnaní, kde všetky
práce naviac sú podpísané stavebným dozorom mesta v stavebnom denníku.
Týmto konaním sme mesto ubránili od úrokov z omeškania a náhrady škody
zo strany zhotoviteľa. Na Dohodu o urovnaní, ktorá obsahuje aj uznanie
záväzku z bezdôvodného obohatenia nedošiel na vedenie mesta žiadny dotaz.
Dohoda o urovnaní bola každému známa od 18. februára 2014, kedy bola
zverejnená v Obchodnom vestníku a po celú dobu tam visí
zverejnená.“</em></strong> Aj toto vyjadrenie je v značnom rozpore
s právnym názorom J. Bujdoša, ktorý mesto v kauze zastupuje. Vo Svidníku
napríklad z jeho úst viackrát odznelo, že práce naviac nie sú
v stavebnom denníku podpísané stavebným dozorom, o čom primátor určite
vie. Okrem toho, prednosta MsÚ Michal Polák predminulý týždeň
v oficiálnom vyhlásení uviedol, že suma za stavebné práce nebola
verifikovaná stavebným dozorom, nebola akceptovaná a faktúra bola vrátená
zhotoviteľovi diela. Naopak, písomná argumentácia P. Obrimčáka je až
nápadne podobná rétorike a štýlu obhajoby spoločnosti PKB Invest, ktorú
prezentovali v piatok pred svidníckym súdom.<br>
Mimochodom, ich advokát Ján Garaj zastupuje v inom spore aj Mesto Stropkov.
Ten sa takisto týka priemyselného parku. Stropkovská spoločnosť EC EDMA,
s.r.o., si uplatňuje kompenzáciu takmer 270 tisíc eur a úroky
z omeškania, na ktoré má nárok podľa mandátnej zmluvy, ktorú primátor
(takisto bez vedomia poslancov) podpísal v roku 2008. Mestského právnika J.
Bujdoša nahradil v tomto prípade na pokyn P. Obrimčáka práve prešovský
advokát.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter