Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Oznam o vývoze separovaného odpadu

<p>Služba m. p. Stropkov oznamuje občanom mesta Stropkov, že vývoz
separovaného odpadu komodita plast + fólia v žltých vreciach sa uskutoční
dňa 9. 2. 2015 v miestnej časti Sitníky a na uliciach Gagarinova,
Hviezdoslavova, Letná, Zimná, Hlavná, Hlinky, akademika Pavlova, Nový
riadok, Jarkova. Následne bude pokračovať dňa 10. 2. 2015 na uliciach
Kvetná, Záhradná, Ružová, Za dubami, A. Kmeťa, Ľ. Štúra, Mládeže,
Bernolákova, Zámocká, Cintorínska, Námestie SNP, dňa 11. 2. 2015
Hrnčiarska, Komenského, Školská, Ondavská, Štefánikova, Matice
Slovenskej, Za Jarkom, gen. Sázavského, Petejovská, Nábrežná, Sam.
Jurkoviča, Mlynská, dňa 12. 2. 2015 Chotčanská, Pri Rybníku,
Šarišská, miestna časť Bokša a na záver dňa 13. 2. 2015 na uliciach A.
Hlinku, Puškinova, Bankovská, Metodova, P.Horova, J. Kráľa, Kalinčiakova,
Konštantínova, Sládkovičova, Majerská. Kalendáre s ďalším detailným
rozpisom vývozu separovaného zberu v meste Stropkov budú do jednotlivých
domácnosti doručené v priebehu mesiaca február, za časový sklz ohľadom
distribúcie kalendárov s rozpisom vývozu separovaného odpadu do
domácností z technických príčin sa Služba m.p. Stropkov občanom mesta
Stropkov ospravedlňuje.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter