Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Osud svidníckej pôrodnice je nezvratný, o urgente sa ešte bude diskutovať

V polovici decembra, presnejšie 17. decembra 2018 bude ukončená
prevádzka pôrodníckeho oddelenia a neonatológie vo svidníckej nemocnici
arm. generála L. Svobodu. Podľa vyjadrení Sveta zdravia posledných dvanásť
mesiacov ukázalo, že aj napriek enormnej snahe a podpore, oddelenie
nedokázalo dosiahnuť aspoň 500 pôrodov ročne, čo je považované za
bezpečnostné minimum.

O zrušení tohto oddelenia sa diskutovalo už začiatkom roka 2018, kde sa
uvádzal ako dôvod nedostatok atestovaných lekárov. Zdá sa, že tentokrát
je osud jedinej pôrodnice v regióne pod Duklou nezvratný a po 65 rokoch
o ňu prídeme. Mnohých priam bolí srdce a tisnú sa slzy do očí pri
predstave, že už sa nielenže nenarodí žiaden Stropkovčan, ale teraz už
ani Svidníčan.
Vedenie mesta Stropkov vníma rozhodnutie o zrušení
gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia vo svidníckej nemocnici negatívne.
„Naše argumenty za jeho zachovanie sme opakovane prezentovali na
stretnutiach so zástupcami spoločnosti Svet zdravia. V súčasnosti
koordinujeme svoje kroky spolu s primátorkou Svidníka a primátorom
Giraltoviec,“
uviedol primátor mesta Stropkov O. Brendza a
dodal, že v utorok budú spoločne rokovať ohľadne nemocnice s ministerkou
zdravotníctva v Bratislave.
„Každý poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti musí
dnes seriózne zvažovať, na ktoré oblasti sa má zameriavať, pre ktoré
špecializácie vie nájsť dostatok kvalitného personálu a ktorým smerom sa
vyvíja demografia obyvateľstva. Na zmeny, ktoré pripravuje ministerstvo
zdravotníctva spoločne so zdravotnými poisťovňami, sa nemocnice Sveta
zdravia pripravujú už dnes. Menšie regionálne nemocnice typu svidníckej sú
veľmi citlivé na akékoľvek systémové zmeny. Som presvedčený, že sa nám
podarilo nájsť pre túto nemocnicu stratégiu, ktorá jej zabezpečí
dlhodobú perspektívu,“
zdôraznil Vladimír Dvorový,
generálny riaditeľ siete polikliník ProCare a nemocníc Svet zdravia.
Svidnícka primátorka M. Ivančová poďakovala Svetu zdravia za všetku
prácu, ktorú je vidieť na chodbách a oddeleniach Nemocnice arm. generála L.
Svobodu, na strane druhej vyjadrila ľútosť a sklamanie nad tým, že všetka
táto práca je negovaná takýmto veľmi predčasným rozhodnutím.
„Výsledky a limity stratifikácie budú jasné koncom roka. Čas,
kedy má stratifikácia bežať naplno je od roku 2021. Do tejto doby ide
o prechodné obdobie, ktoré podľa vyjadrenia ministerstva má slúžiť na
to, aby všetky nemocnice, ktoré nateraz nedosahujú požadované výkony, ich
dosahovať mohli. V Dánsku to trvalo 5 až 6 rokov, kým sa nastavili tieto
čísla, od svidníckej nemocnice sa požaduje, aby to zvládla za
polrok,“
povedala M. Ivančová a dodala, že nemocnica dosahuje
20%-ný medziročný nárast, teda hranicu 400 pôrodov. Je veľmi ťažké
získať odborníka, garanta na gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, ktoré má
byť otvorené rok, polrok, či mesiac. Ďalším argumentom prevádzkovateľa
nemocnice bolo znižovanie počtu obyvateľov v regióne o 100.
„Zrušenie pôrodnice tomuto úbytku v regióne určite
neprospeje. Táto pôrodnica je symbolom aj pre nemocnicu, aj pre celý
región,“
reagovala.
Svidnícka nemocnica od septembra minulého roka prevádzkovala
gynekologicko-pôrodnícke oddelenie v krízovom personálnom režime a od
februára 2018 vyvíjala nemocnica maximálne úsilie pre pokračovanie
poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti na tomto oddelení. V marci
2018 získalo oddelenie dvoch nových pôrodníkov, kde jeden z nich má
dokonca medzinárodné pracovné skúsenosti ako gynekológ a pôrodník.
K dnešnému dňu disponuje novorodenecké oddelenie 11 monitormi dychu a
poskytuje aj mnohé iné možnosti a služby. Môžeme teda skonštatovať, že
toto gynekologicko-pôrodnícke oddelenie poskytuje zdravotnú starostlivosť na
vysokej úrovni.
Ďalšie pôsobenie oddelenia bolo však podmienené hlavne zvýšením počtu
pôrodov v roku 2018 minimálne na úroveň aspoň 500. Jednoznačný bol aj
postoj ministerstva zdravotníctva k nezaradeniu nemocnice do pevnej siete
urgentných príjmov I. typu. V nemocnici budú zachované gynekologické
výkony na úrovni jednodňovej chirurgie. Všetkým rodičkám z regiónov
Svidníka a Stropkova nemocnica ponúkne možnosť pôrodov v okolitých
nemocniciach Sveta zdravia v Humennom, vo Vranove nad Topľou alebo
v Michalovciach. V prípade potreby im bude zabezpečená v dohodnutý
termín aj dopravná zdravotná služba.
„Pre žiadneho riaditeľa nie je jednoduché zatvoriť oddelenie,
najmä ak hovoríme o pôrodnici. Veľmi oceňujem heroickú snahu celého
kolektívu zachrániť tieto výkony v nemocnici. Napriek tomu považujem naše
rozhodnutie za zodpovedné voči pacientom, ako aj k budúcnosti nemocnice.
Ošetrovateľský tím nám výrazne pomôže v rozvoji ostatných oddelení,
lekári zase pri jednodňových operačných výkonoch. O všetky rodičky a
o ich deti z tohto regiónu sú zase pripravené postarať sa naše
špičkové pôrodnice v okolí,“
povedal Vladimír
Dvorový.

Napriek tvrdeniu, že rozhodnutie o zrušení pôrodnice je definitívne,
predstavitelia samospráv, ale aj samotní obyvatelia mesta Svidník a Stropkov
sa rozhodli bojovať o jej záchranu. Svoj nesúhlas vyjadrili v piatok,
7. decembra polhodinovým zablokovaním dopravy na hlavnom ťahu medzi
Svidníkom a Stročínom, ktoré zorganizovalo OZ Chránime kraj pod Duklou.
Základnými heslami boli „Nemáme cesty, železnicu, ďakujeme,
už ani pôrodnicu“, či „Neberte nám ústavné práva. Svidnícka
nemocnica potrebuje URGENT“,
ale tiež „Bez
pôrodnice, niet nemocnice“.

Ďalšie protestné zhromaždenie – Boj o záchranu našej
nemocnice arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku
sa koná už dnes,
10. decembra o 15.30 hod. pred sochou arm. gen. L. Svobodu, ktoré
organizujú poslanci PSK, primátori a starostovia miest a obcí, poslanci
mestských a obecných zastupiteľstiev, OZ Chránime kraj pod Duklou, ale aj
občania severovýchodného Slovenska.


Od júla 2018 sa zrušila lekárska služba prvej pomoci (LSPP) a vznikla
ambulantná pohotovostná služba (APS), ktorá je poskytovaná počas
pracovných dní v čase od 16.00 hod. do 22.00 hod. a v dňoch pracovného
pokoja v čase od 07.00 hod. do 22.00 hod., ktorú sa po dohode so
všeobecnými lekármi z okresu Stropkov poskytuje v Nemocnici arm. Generála
L. Svobodu vo Svidníku. Čas zubno-lekárskej pohotovostnej služby určuje
samosprávny kraj.
Momentálne nemá nemocnica Svidník vybudovaný urgentný príjem, ale
prevádzkuje tzv. ústavnú pohotovostnú službu v odbore vnútorné
lekárstvo, chirurgia a pediatri. Odbor gynekológie a pôrodníctva bude
poskytovaný už len do 17. decembra, pacientky budú na toto oddelenie
prijímané len do 14. decembra 2018.
Občan, ktorý bude pociťovať nejaké zhoršenie svojho zdravotného stavu po
22.00 hod. má samozrejme možnosť zavolať na operačné stredisko. Podľa
príznakov, ktoré pacient uvedie, operačné stredisko rozhodne, či k nemu
pošle rýchlu zdravotnú a rýchlu lekársku pomoc, alebo či pacientovi
odporučí navštíviť svojho obvodného lekára až ráno.
V čase trvania APS bude otvorená aj lekáreň, ktorá sa nachádza
v blízkosti APS. Pre Stropkovčanov sú teda k dispozícii len pohotovostné
lekárne vo Svidníku.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter