Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Osloboditeľom venujú pamätný kríž

Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva vyslovil poslanec Jozef
Kmiť (SDKÚ-DS) požiadavku, aby bol osloboditeľom mesta na znak vďaky
venovaný kríž. Mal by byť nainštalovaný pri pamätných tabuliach na
budove Obvodného úradu. J. Kmiť navrhol, že ak by na tento účel nemalo
mesto dostatok prostriedkov v rozpočte, vyhlásená by mohla byť verejná
zbierka. S jeho návrhom sa väčšina poslancov stotožnila a tento zámer by
mal byť realizovaný v priebehu tohto roka.

None

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter