Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Oslavy životných jubileí

V Dennom centre pri MsÚ Stropkov si každoročne pripomíname a oslavujeme
narodeniny jubilantov. Sú to naši členovia, ktorí v roku 2018 oslávili
alebo oslávia okrúhle jubileum. 15. novembra 2018 slávili dvanásti
jubilanti. Zablahoželať a odovzdať im vecný dar prišiel zástupca
primátora Dušan Lukáč. „Roky, ktoré máte ešte pred sebou,
prežite obklopení láskou, úctou a pozornosťou svojich najbližších.
Buďte ešte dlhé roky medzi nami šťastní,“
zaprial
jubilantom viceprimátor. Potom každý oslávenec porozprával svoj životný
príbeh. Odmenou mu bola pesnička na želanie, ktorú zahrali a zaspievali
členovia súboru Stropkovčani, začo im patrí poďakovanie. Výborná
nálada, úsmevy a miestami aj slzy na tvárach našich jubilantov sa niesli do
neskorých hodín.
Výbor Denného centra
Autor foto: V. Ivanko

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter