Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Oslavy v Zariadení pre seniorov Nový Domov Stropkov

<p>Aj tento rok sme si spríjemnili Mesiac úcty k starším krásnym
vystúpením detí z Cirkevnej základnej školy v Stropkove. My, ktorí denne
pracujeme so seniormi, vieme, ako veľmi si zaslúžia úctu, pochopenie,
trpezlivosť a našu pomoc. Ako sa potešia každému milému slovu, pohladeniu
a nezištnej pozornosti. Vystúpenie začalo svätou omšou oživenou hudobným
a speváckym doprovodom, pokračovalo kultúrnym programom, kde deti predviedli
svoje tanečné a spevácke schopnosti. Na záver našich klientov obdarovali
malým vlastnoručne vyrobeným darčekom. Ďakujeme im aj ich pedagógom za
milé vystúpenie a tešíme sa na ďalšie stretnutie s nimi.<br>
<strong>Nový Domov Stropkov</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-seniori-nd-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-seniori-nd-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-seniori-nd-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-seniori-nd-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-seniori-nd-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-seniori-nd-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-seniori-nd-04.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-seniori-nd-04.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-seniori-nd-05.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-11/45-seniori-nd-05.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter