Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Opustený hrob môžu podľa zákona zlikvidovať

<p>Každý hrob musí byť označený minimálne menom a priezviskom zosnulého.
Na stropkovskom mestskom cintoríne sú však aj také, o ktoré sa celý rok
nikto nestará, sú zarastené, s rozpadnutými, alebo žiadnymi krížmi.</p>

<p><strong><em>„Prevádzkovateľ pohrebiska (Služba m. p. Stropkov) by chcel
vyzvať pozostalých, ktorí by sa mali o takéto hroby postarať, aby si ich
dali do poriadku. Totižto zanedbaný hrob, ktorý nikto neupravuje, chýba mu
kríž a na ňom aspoň meno a priezvisko zosnulého, keď už nie je známy
dátum narodenia a úmrtia, sa podľa zákona pokladá za opustený a môžeme
ho zlikvidovať,“</em></strong> upozornila vedúca domu smútku Mária
Štelmáková. Opustené hroby predstavujú problém hlavne pri údržbe
cintorína. Vyvýšené kopčeky zarastené trávou sa totiž veľmi ťažko
kosia. Zatiaľ ešte ani jeden nezlikvidovali, pretože ide o veľmi citlivú
záležitosť. <strong><em>„Pokiaľ sa pozostalí nemôžu z akéhokoľvek
dôvodu o hrob starať, nech prídu do domu smútku požiadať o jeho
zrušenie. Zrovnáme ho so zemou, kríž zachováme, takže to bude podobné ako
v časti cintorína, kde sa pochováva na americký spôsob. Veľmi by nám
tým uľahčili údržbu.“</em></strong> Dôvod, prečo doposiaľ žiaden
opustený hrob nezlikvidovali, je jednak etický, jednak ten, že zatiaľ je na
cintoríne dostatok hrobových miest. <strong><em>„Pri dome smútku je
667 hrobov, na starom cintoríne 967 a na novom 1449. Spolu je na mestskom
cintoríne 3 083 hrobov, z toho 45 zosnulých je pochovaných na americký
spôsob,“</em></strong> zrátala vedúca domu smútku a doplnila, že je
predpoklad, že najbližších 25 rokov by Stropkov nemal mať problém
s nedostatkom miest na pochovávanie tak, ako je to v iných mestách.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter