Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Opravu ciest a chodníkov chcú financovať zo súkromných zdrojov

<p>Podľa vedenia mesta je polovica miestnych komunikácií a chodníkov
v dobrom stave. Na opravu tej druhej však peniaze v aktuálnom rozpočte niet
a optimistický nie je ani výhľad do najbližších rokov. Riešením by malo
byť partnerstvo so súkromnou firmou, ktorá by zničené miestne komunikácie
opravila za vlastné a mesto by ich počas najbližších desiatich rokov
splácalo.

<p>Takýto scenár naznačil prednosta MsÚ Ivan Kleban, ktorý na posledné
rokovanie zastupiteľstva predložil zámer na rekonštrukciu miestnych
komunikácií. Podľa neho je na kompletnú opravu ciest a chodníkov
v Stropkove potrebný rovný milión eur (bez DPH). „Konečná
cena však vzíde z verejného obstarávania. Hľadáme externé zdroje, ako to
zabezpečiť. Okrem bankového úveru je tu aj možnosť PPP projektov, teda
partnerstva s firmami, ktoré by vedeli zabezpečiť dlhodobé
prostriedky,“
uviedol prednosta. Podmienky by podľa neho mali
byť výhodné pre mesto a celú investíciu chcú vykryť bez toho, aby sa
výrazne zvyšovala jeho zadlženosť.
Do rozpravy k danej problematike sa prihlásil poslanec Alfonz Veselý
(Smer-SD). Dal návrh, aby mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie, v ktorom
„schvaľuje návrh na rekonštrukciu miestnych komunikácií a
poveruje MsÚ na vypracovanie návrhu na finančné krytie vo výške milión
eur plus DPH.“
Svojím vystúpením zaskočil časť poslancov
opozície. Stanislav Humeník (KDH) upozornil, že poslanci nedostali
k prejednávanému bodu žiaden písomný materiál a je podľa neho
neštandardné schvaľovať uznesenie bez toho, aby mali na stole relevantné
dopady celého projektu na rozpočet mesta. „Postupujeme spôsobom
najprv rež a potom meraj,“
povedal. Terézii Potomovej
(nezávislá) nebolo jasné, odkiaľ chce mesto získať milión eur a prečo je
potrebné prijímať uznesenie. Prednosta Ivan Kleban vysvetlil, že takto bude
MsÚ zaviazaný vypracovať zámer a spôsob financovania. Na to T. Potomová
zareagovala, že takáto činnosť má byť samozrejmosťou a úrad to môže
urobiť aj bez uznesenia poslancov. Prednosta dodal, že materiál len posúdi
alternatívy, ako cesty v meste opraviť a z akých zdrojov by mali byť
hradené. Uznesenie napokon poslanci potrebnou väčšinou hlasov
schválili.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter