Opravu ciest a chodníkov chcú financovať zo súkromných zdrojov

<p>Podľa vedenia mesta je polovica miestnych komunikácií a chodníkov
v dobrom stave. Na opravu tej druhej však peniaze v aktuálnom rozpočte niet
a optimistický nie je ani výhľad do najbližších rokov. Riešením by malo
byť partnerstvo so súkromnou firmou, ktorá by zničené miestne komunikácie
opravila za vlastné a mesto by ich počas najbližších desiatich rokov
splácalo.

<p>Takýto scenár naznačil prednosta MsÚ Ivan Kleban, ktorý na posledné
rokovanie zastupiteľstva predložil zámer na rekonštrukciu miestnych
komunikácií. Podľa neho je na kompletnú opravu ciest a chodníkov
v Stropkove potrebný rovný milión eur (bez DPH). „Konečná
cena však vzíde z verejného obstarávania. Hľadáme externé zdroje, ako to
zabezpečiť. Okrem bankového úveru je tu aj možnosť PPP projektov, teda
partnerstva s firmami, ktoré by vedeli zabezpečiť dlhodobé
prostriedky,“
uviedol prednosta. Podmienky by podľa neho mali
byť výhodné pre mesto a celú investíciu chcú vykryť bez toho, aby sa
výrazne zvyšovala jeho zadlženosť.
Do rozpravy k danej problematike sa prihlásil poslanec Alfonz Veselý
(Smer-SD). Dal návrh, aby mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie, v ktorom
„schvaľuje návrh na rekonštrukciu miestnych komunikácií a
poveruje MsÚ na vypracovanie návrhu na finančné krytie vo výške milión
eur plus DPH.“
Svojím vystúpením zaskočil časť poslancov
opozície. Stanislav Humeník (KDH) upozornil, že poslanci nedostali
k prejednávanému bodu žiaden písomný materiál a je podľa neho
neštandardné schvaľovať uznesenie bez toho, aby mali na stole relevantné
dopady celého projektu na rozpočet mesta. „Postupujeme spôsobom
najprv rež a potom meraj,“
povedal. Terézii Potomovej
(nezávislá) nebolo jasné, odkiaľ chce mesto získať milión eur a prečo je
potrebné prijímať uznesenie. Prednosta Ivan Kleban vysvetlil, že takto bude
MsÚ zaviazaný vypracovať zámer a spôsob financovania. Na to T. Potomová
zareagovala, že takáto činnosť má byť samozrejmosťou a úrad to môže
urobiť aj bez uznesenia poslancov. Prednosta dodal, že materiál len posúdi
alternatívy, ako cesty v meste opraviť a z akých zdrojov by mali byť
hradené. Uznesenie napokon poslanci potrebnou väčšinou hlasov
schválili.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter