Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Oprava a výmena poškodeného potrubia TÚV a ÚK v okruhu kotolne K6

Mestské zastupiteľstvo v Stropkove schválilo prijatie úveru
spoločnosťou Byhos s.r.o. z komerčnej banky na financovanie opravy a výmeny
poškodeného potrubia TÚV a ÚK v okruhu kotolne K6.

Na základe pretrvávajúcich porúch potrubí v okruhu kotolne K6 je nutná
havarijná výmena potrubia od šachty napojenia E1 po bytový dom E
2 s odbočkou ÚK do podnikateľských priestorov ZOS na ul. Hlavnej. Nutná
výmena je potrebná vzhľadom na časté havárie v tejto časti potrubí, aj
napriek zásahom utesnenia špeciálnym prostriedkom, nastáva únik
prevádzkových kvapalín v rámci okruhu kotolne K6 hlavne upravenej kotlovej
vody.
Výmena potrubia sa uskutoční nielen v okruhu ÚK ale aj napojenia TÚV,
ktoré je tiež po dobe životnosti. Výmena potrubia sa uskutoční podľa
vypracovaného projektu f. PIO Texing „Rekonštrukcia vonkajších rozvodov
ÚK a TÚV v okruhu kotolne K6 a E1 Stropkov„ s už schváleným stavebným
povolením. Výška investície je približne do 50 tisíc eur.
Jedná sa o práce stavebného charakteru a nákup potrebného materiálu,
priame pripojovacie práce potrubí na trase a v strojovniach vykonajú
zamestnanci f. Byhos, spol. s r. o. vo vlastnej réžii.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter