Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Opozícia: Primátor konal svojvoľne, nech to posúdia aj iné orgány

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-07/29-poslanci-01.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Časť poslancov
mestského zastupiteľstva sa o piatkovom pojednávaní dozvedela len necelý
týždeň pred jeho konaním. Aby zabránili prijatiu spornej Dohody
o urovnaní, svidníckemu súdu doručili svoje vyjadrenie. Sú na ňom
podpísaní Gabriela Maruščáková, Michal Sýkora, Milan Pavúk, Terézia
Potomová, Stanislav Humeník, Marián Bujdoš a Ondrej Brendza. Poslanec Martin
Jakubov bol v čase formulácie vyjadrenia na dovolenke, jeho podpis tam
teda chýba.</p>

<p><strong><em>„Svojvoľne podpísanou Dohodou primátor odstránil tri
sporné veci – neplatný Dodatok č. 3, chýbajúcu objednávku i faktúru
za práce. Tieto dokumenty totiž vzhľadom na predchádzajúce kroky vedenia
mesta v zmysle zákona neexistujú. Firma PKB Invest tak nemá nárok na
preplatenie dlžnej sumy,“</em></strong> vysvetlil poslanec Ondrej Brendza.
Opozícia upriamila pozornosť súdu na preskúmanie viacerých porušení
právnych predpisov, ktoré predchádzali podpísaniu Dohody o urovnaní.
<strong><em>„O obsahu Dodatku č. 3, na ktorý sa dohoda odvoláva,
nerokovalo mestské zastupiteľstvo, teda ho nemohlo ani schváliť, hoci tak
vyžaduje platná právna úprava a zásady hospodárenia s majetkom mesta.
Okrem toho, dodatok nebol v rozpore so zákonom ani takmer tri roky po
uzavretí zverejnený. Ďalej – dohoda o urovnaní je v zákone o majetku
obcí definovaná ako iné majetkové právo. A zásady hospodárenia
s majetkom mesta jednoznačne hovoria, že mestské zastupiteľstvo schvaľuje
úkony nakladania s majetkovými právami, ktorých hodnota je vyššia alebo
rovná ako 350 eur. Predmetom Dohody o urovnaní je uznanie záväzku,
ktorého výška ďaleko presahuje spomínanú sumu. Sme teda toho názoru, že
nemôže byť platná, keďže je v rozpore s vyššie uvedenými právnymi
predpismi,“</em></strong> zhrnul O. Brendza. Zopakoval, že pri uzatváraní
dohody o urovnaní, resp. po jej podpísaní, došlo k porušeniu viacerých
právnych predpisov, ktoré bránia tomu, aby bola schválená súdom. Nebyť
argumentácie právnika mesta a písomného vyjadrenia poslancov, súd by
s najväčšou pravdepodobnosťou dokument uznal a mesto by muselo platiť.
Podľa poslancov je škandalózne, že primátor s bývalým prednostom Ivanom
Klebanom a viceprimátorom Pavlom Kačicom tri a pol roka zatĺkali existenciu
celého problému. Na poslednom rokovaní MsZ P. Obrimčák dokonca neodpovedal
ani na interpelácie týkajúce sa dodatku i Dohody o urovnaní. Poslanec S.
Humeník posunul problém aj do ďalšej roviny. <strong><em>„Je dôležité
verejnosti povedať, že argumentácie mestského právnika a primátora sa
rozchádzali. P. Obrimčák, napriek tomu, že poznal argumenty, ktoré hovorili
v prospech mesta, obhajoval schválenie tejto dohody súdom. Právnik J.
Bujdoš však zastupuje mesto ako celok a nie osobu primátora P. Obrimčáka.
Jeho vystupovanie tak vykazuje všetky znaky svojvôle. Nech to posúdia aj iné
orgány, či je to legálne alebo nie. V tomto prípade však v zmysle zákona
postupoval mestský právnik. On hájil záujmy mesta, primátor išiel inou
cestou.“</em></strong><br>
O dodatku i dohode sa poslanci oficiálne dozvedeli až krátko pred súdnym
pojednávaním. Zarážajúce pre nich je, že primátor o celej záležitosti
mlčal ešte aj 25. júna na rokovaní zastupiteľstva. <strong><em>„Mali sme
neoficiálne informácie o dodatku i o tom, že sa medzi mestom a PKB
odohráva pingpong s 272-tisícovou faktúrou. Keď sme sa však na to pýtali,
zamestnanci MsÚ sa k tomu báli čokoľvek povedať. To je obraz súčasného
Stropkova. Z úst primátora i protistrany dokonca na súde odznelo, že naše
aktivity sú len politikárčením. To je úplne choré vnímanie. Tu predsa
nejde o primátora ani poslancov. Tu ide o mesto a o záchranu jeho
majetku,“</em></strong> dodal O. Brendza.<br>
V krátkom čase podá skupina opozičných poslancov návrh na zvolanie
mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva. Jediným bodom má byť
prejednanie obsahu Dohody o urovnaní.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-07/29-poslanci-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-07/29-poslanci-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter