Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Opozícia odišla z rokovania zastupiteľstva

<h3><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-poslanci-01.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Vedenie hovorí
o začiatku predvolebnej kampane</h3>

<p>Rozpredaj mestského majetku a rekonštrukcia ulíc na úkor ďalšieho
zadlžovania samosprávy pôjde na vrub koalície Smer-SD – ĽS-HZDS. Tak to
deklarovali poslanci z klubov SDKÚ-DS, SaS, KDH a nezávislí. Nesúhlasili
s návrhom na predaj obchodného domu Mier a prijatím úveru na
opravu ciest.</p>

<p>Podľa nich ide o transakcie nevýhodné pre mesto.<br>
V úvode minulotýždňového zasadnutia zastupiteľstva navrhol poslanec Milan
Pavúk (nezávislý) vylúčiť body týkajúce sa prevodov majetku a
prijímania úveru z rokovania. Koaliční poslanci návrh zamietli, na čo
reagoval Martin Jakubov (KDH), ktorý v mene opozície prečítal spoločné
vyhlásenie (celý text, spolu s ďalšími príspevkami k téme uvádzame <a
href=“index.php?text=5984-odpredaj-majetku-mesta-nazory-opozicie-najomcov-a-prednostu-msu“
title=“tu“>tu</a>). <strong><em>„Ako prejav nespokojnosti a protestu a hlavne
nesúhlasu s programom, ktorý máme dnes prejednávať, sme rozhodnutí
opustiť zasadnutie a nechať celú politickú a ekonomickú zodpovednosť
vašich rozhodnutí na vás.“</em></strong> Viceprimátor Pavol Kačic
(ĽS-HZDS) označil konanie opozičných poslancov za politikárčenie.
<strong><em>„Čím menej sa v meste spraví, tým je to pre vás lepšie,
lebo sa blížia voľby,“</em></strong> povedal. V podobnom duchu sa vyjadril
aj poslanec Alfonz Veselý (Smer-SD). Občania si podľa neho vytvoria názor
kto, prečo a akým spôsobom obhajuje záujmy mesta. P. Kačic tiež pripomenul
úspechy primátora Petra Obrimčáka, ktorý od roku 2007 zdvojnásobil
mestský majetok. Po prípadnom predaji ziskového OD Mier sa podľa neho
<strong><em>„majetok mesta zníži len o nejaké dve-tri
percentá.“</em></strong> Počas vyhlásenej prestávky opustilo sedem
prítomných opozičných poslancov sálu.<br>
V ďalšom priebehu rokovania, na ktorom sa zúčastnili aj piati zástupcovia
nájomcov prevádzok v Mieri, bolo badateľné, že krok opozície poslaneckú
väčšinu vrátane vedenia mesta zaskočil. V diskusii k jednotlivým bodom
opakovane zazneli výčitky smerom k neprítomným poslancom – spomínalo sa
<em>politikárčenie, predvolebná kampaň, urazenosť malého dieťaťa,
výkrik do tmy…</em><br>
<strong>Na chodníky vezmú úver</strong><br>
Prvým z citlivých bodov, na ktoré poukázala opozícia bolo prijatie úveru
na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Mesto si plánuje požičať
300 tisíc eur z banky. V takom prípade by na stavebné práce bolo
potrebné vybrať dodávateľa formou verejnej súťaže. Druhou alternatívou
je zadať zákazku stavebnej firme, ktorá cesty opraví za vlastné prostriedky
a následnú pohľadávku voči mestu postúpi na banku. Túto menej
transparentnú možnosť neodporúčala schváliť finančná komisia MsZ.
Ďalšie peniaze na opravu ciest plánuje mesto získať z predaja OD Mier.
Poslanec Michal Friga (Smer-SD) zvolené modely financovania schvaľoval. Podľa
neho mal každý z poslancov vo svojom programe opravu ciest.
<strong><em>„Teraz je vidno, ako tí odídení poslanci žijú s mestom,
prajú mestu a chcú, aby sa to tu zlepšovalo. Začína predvolebná
kampaň – čím menej sa v meste spraví, tým horšie pre primátora a
lepšie pre nich,“</em></strong> zakončil svoje vystúpenie. Navrhovaný
spôsob financovania verejne podporili aj poslanci Jozef Lacko a Jaroslav
Kaščák (obaja Smer-SD). Dušan Prusák (ĽS-HZDS) sa opýtal:
<strong><em>„Kde je teraz pani poslankyňa Potomová, ktorá sa tak vehementne
zasadzovala o opravu chodníkov na Mlynskej? To máme teraz túto ulicu zo
zoznamu vyškrtnúť?“</em></strong> Predložený návrh bol napokon
jednohlasne schválený.<br>
<strong>Mier predajú vo verejnej súťaži</strong><br>
Širokú diskusiu nielen v zastupiteľstve vyvolalo rozhodnutie predať OD Mier
vo verejnej súťaži. Ziskového objektu v centre sa mesto plánuje vzdať a
za utŕžené peniaze opravovať cesty. V budúcnosti navyše hrozí, že za
mestskú knižnicu nebude schopné platiť novému majiteľovi komerčné
nájomné. Podniky Služba a Byhos tiež prídu o významnú časť tržieb.
O vystúpenie v pléne požiadali aj prítomní nájomcovia. Vedúci predajne
Elsatex Jozef Venglovič, poverený majiteľom spoločnosti, prečítal ich
spoločné vyhlásenie. Pripomenul, že nájomcovia dlhé roky deklarujú svoj
záujem o odkúpenie priestorov, preto sa opýtal, prečo má dnes prednosť
predaj jedinému subjektu vo verejnej súťaži. Poukázal aj na fakt, že zisk
budovy sa výrazným spôsobom podieľa na hospodárení Služby a Byhosu.
Zástupcov oboch podnikov sa opýtal, či majú k dispozícii analýzu vplyvov
na ich hospodárenie po prípadnom predaji. Primátor Peter Obrimčák na to
zvýšeným hlasom reagoval: <strong><em>„Vy môžete vystúpiť, nemáte
právo sa pýtať, ja mám právo!“</em></strong> Odpovede sa však nedočkal.
G. Zajtko však neskôr požiadal poslancov, aby v budúcnosti našli spôsob,
ako vzniknutý výpadok príjmov podniku vykompenzovať.<br>
Podľa poslanca A. Veselého by nebolo vhodné predávať Mier po častiach,
spomenul aj negatívne skúsenosti mesta pri takomto predaji priestorov v Dome
služieb. V tomto objekte však bolo niekoľkonásobne viac nájomcov,
z ktorých viacerí o odkúpenie nemali záujem. Na druhej strane v Mieri je
11 prevádzok, o ktorých odkúpenie požiadali všetci ich prenajímatelia.
D. Prusák uviedol, že niektorí z nich majú problémy s platením
pravidelných nájmov a záloh za energie. Podľa P. Kačica príde po predaji
Služba o asi 6 percent príjmov, čo nie je veľa a podnik by mal nájsť
spôsob, ako ich nahradiť. „Z hľadiska príjmu sú dlhodobé zmluvy
uzavreté do roku 2016 pre mesto nevýhodné. Máloktorý z nájomcov do
priestorov zainvestoval a zveľadil svoj priestor,“ povedal viceprimátor, čo
v prítomných podnikateľoch vyvolalo značné rozhorčenie. Diskusiu uzavrel
P. Obrimčák reakciou na vystúpenie J. Vengloviča, ktorý je vraj podľa neho
len zamestnanec, nie nájomca. Priestor na reakciu však už Stropkovčanovi
odmietol poskytnúť. Aj tento návrh vedenia mesta jednohlasne prešiel.
V najbližšej dobe teda bude vypísaná verejná súťaž na odpredaj OD
Mier.<br>
Symbolickú bodku za prejednávanými bodmi i celým rokovaním dal emotívny
prejav prednostu MsÚ Ivana Klebana.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-poslanci-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-poslanci-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=“J. Venglovič vystúpil v mene nájomcov“
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-poslanci-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-06/23-poslanci-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter