Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš bude sídliť v Malej Domaši

Domaša potrebuje impulz, a to na
viacerých úrovniach. Jedným z nich by mohla byť zmena sídla Oblastnej
organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš z Humenného do
obce Malá Domaša. K zefektívneniu jej fungovania zároveň výrazným
spôsobom napomôže plánované posilnenie personálnych kapacít. Dodáme, že
členmi OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš sú samosprávy a zástupcovia
súkromného sektora z piatich okresov Vranov nad Topľou, Snina, Medzilaborce,
Stropkov a Svidník.

Ako uviedla členka expertného tímu splnomocnenca vlády SR pre podporu
najmenej rozvinutých okresov Iveta Niňajová, súčasný stav manažmentu
destinácie Horný Zemplín a Horný Šariš, ktorý tvorí päť okresov, je
bez profesionálneho personálu neprijateľný. Z tohto dôvodu bolo z úrovne
splnomocnenca odporučené regionálnej rade, aby túto situáciu riešila ako
prvotný impulz pre rozvoj cestovného ruchu. „Ak má táto
manažérska organizácia plniť svoje poslanie, musí byť nevyhnutne
posilnená personálne. Zároveň keďže práve na Domaši máme momentálne
najviac ubytovacích kapacít a najviac prenocovaní, čo znamená, že je tu
existujúca ponuka pre cestovný ruch, odporučili sme, aby sa sídlo oblastnej
organizácie presídlilo do obce Malá Domaša v okrese Vranov nad Topľou,
ktorý je už dnes zaradený medzi najmenej rozvinuté okresy,“

vysvetľovala členka expertného tímu splnomocnenca vlády SR pre najmenej
rozvinuté okresy Iveta Niňajová.
Oblastné organizácie sú súčasťou oficiálnej štruktúry riadenia
cestovného ruchu na princípe zdola. Rozmenené na drobné to znamená, že
v regióne spájajú súkromných a verejných partnerov. Každá OOCR
disponuje finančnými zdrojmi z členských príspevkov, štátnej dotácie na
základe zákona o podpore rozvoja cestovného ruchu a v prípade okresu
Vranov nad Topľou môže čerpať aj regionálny príspevok v rámci Akčného
plánu. „Keďže členské príspevky, ktoré doteraz organizácia
vybrala, nie sú tak veľké, aby nimi dokázala zaplatiť personál, ponúkli
sme riešenie presunúť OOCR do okresu Vranov nad Topľou s tým, že mzdy
minimálne dvoch pracovníkov budú zafinancované z regionálneho príspevku
v rámci Akčného plánu,“
načrtla I. Niňajová.
Zároveň pripomenula, že nevyhnutné budú aj systémové zmeny, či už
v infraštruktúre cestovného ruchu alebo samotnej propagácii Domaše.
Z kompetencií OOCR totiž vyplýva nielen to, že sieťuje partnerov a
zabezpečuje kofinancovanie aktivít, ale jej úlohou je tiež marketovať
konkrétne destináciu, resp. vyvíjať iniciatívu vo vzťahu k ponuke
služieb. „Hovoríme o vízii modernej Domaše, ktorú by sme
chceli postupne začať budovať v spolupráci s OOCR. Stretávame sa
s podnikateľmi v jednotlivých strediskách a navzájom pomenovávame
problémy, ktoré budeme musieť systémovo riešiť aj z národnej úrovne. Na
mysli mám napr. čierne stavby, ktoré nevytvárajú práve najvhodnejšiu
“kulisu“ a taktiež budeme hľadať odpoveď na otázku, čo s vodnou
nádržou ako takou, pretože rekreačné účely dnes nie sú v jej štatúte
zakotvené ako primárne,“
uviedla I. Niňajová.
-im-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter