Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Ondavan oslávi 50. výročie

<p>Priaznivci divadla sa počas budúceho víkendu majú načo tešiť.
Divadelný ochotnícky súbor Ondavan oslavuje 50. výročie svojho vzniku.
Počas soboty, 12. marca (o 18.30 hod.) je pre verejnosť vo vestibule
kultúrneho strediska pripravené otvorenie výstavy fotografií, na ktorých
budete môcť nazrieť do histórie jubilujúceho Ondavanu, od čias jeho
založenia až po jeho súčasné dejiny.</p>

<p>V rovnaký deň (o 19.00 hod.) sa na doskách divadelnej sály predstavia
členovia Divadelného súboru Janka Borodáča z Plechotíc, ktorí
prítomných pozdravia predstavením Záveje, od V. H. Vladimirova. Nedeľný
program (13. marec) bude o čosi slávnostnejší. V reprezentačnej sále
Kaštieľa sa o 15.30 hod. uskutoční slávnostný zápis do Pamätnej knihy
mesta Stropkov, spojený s prezentáciou DOS Ondavan. Na tomto podujatí si
spolu zaspomínajú súčasní a bývalí členovia s predstaviteľmi mesta a
pozvanými hosťami. Nebude chýbať ani krátky kultúrny program,
odovzdávanie pamätných listov a krst knihy „Ondavan 50“. Na záver
druhého dňa osláv je pripravená slávnostná premiéra divadelnej hry Jána
Chalupku, Všetko naopak, v podaní členov DOS Ondavan. Táto premiéra bude
päťdesiatou v divadelnej sezóne tohto súboru. Výnimočná nebude len
samotná premiéra. V jej úvode jubilantov pozdraví Dušan Jamrich, člen
umeleckého súboru Slovenského národného divadla v Bratislave. Záujemcovia
si môžu vstupenky zakúpiť v predpredaji v budove OŠaK v kancelárii č.
dv. 41 alebo pred predstavením. Vstupné je 2,- €.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter