Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Október – mesiac úcty k starším ľuďom

Je tu október, ktorý
je mesiacom úcty k starším ľuďom. Dňa 12.10.2017 si tento sviatok
pripomenuli klienti a ich rodinní príslušníci spolu so zamestnancami Nového
Domova v Stropkove. Tento sviatok sme spojili aj s oslavou 5. výročia
fungovania nášho Zariadenia pre seniorov Nový Domov Stropkov.

Pozvanie na oslavy prijali nielen rodinní príslušníci klientov Nového
Domova v Stropkove, ale aj ďalší hostia, ktorí vyčarili na tvárach
všetkých úsmev a radosť. Boli to žiaci Súkromnej základnej umeleckej
školy v Stropkove a ľudový súbor Stropkovčan. Zlatým klincom programu
bolo vystúpenie samotných klientov Nového Domova. Rezko si zanôtili a
rozospievali aj samotných návštevníkov.
Po vystúpení našich „hviezd“ oslava pokračovala posedením
s pohostením – dobrou klobáskou, guľášom, koláčikmi a „elixírom na
dobrý hlas“. Toto všetko sprevádzala príjemná hudba nášho DJ –
klienta ND p. Rešetára. Nad tým všetkým držalo dohľad pekne usmiate
slniečko.
Čo viac si mohli všetci prítomní želať. Zažili úžasné popoludnie
v kruhu svojich blízkych. Dôkazom toho bol úsmev, spokojnosť a radosť na
ich tvárach.
„Milí seniori – všetko len to najlepšie a hlavne veľa
zdravia“.

Nový Domov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter