Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Okresnú vatru zvrchovanosti slávnostne zapálili národniari SNS

Za účasti dospelých a mládeže vzplanula dňa 27. júla 2008 vatra
zvrchovanosti pod slovenským dvojkrížom stojacim na vrchu Horbky nad mestom
Stropkov.

Po speve hymnickej piesne Hej Slováci predniesol predseda OR SNS Milan
Ďurica slávnostný príhovor, v ktorom zdôraznil, že slovenský národ
prešiel ťažkými vyše tisícročnými skúškami, ale pretrval vďaka
cyrilometodejským tradíciám a viere v Boha. Rečnil s úctou a
poďakovaním patriacim velikánom slovenského národa ako bol Andrej Hlinka,
Milan Rastislav Štefánik, Ľudovít Štúr a ďalší. Po príhovore zapálili
vatru zvrchovanosti predseda OR SNS Milan Ďurica, prednosta ObÚ Ing. Stanislav
Čečko, Marián Maleš, Jozef Pribocký. Do neskorých nočných hodín
pokračovala oslava pre prítomných. Bolo k dispozícii bezplatné
občerstvenie, opekali sa dobré klobásy a pili dobré malinovky.
OR SNS Stropkov

obrazek obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter